Sinh Hoạt và Đời Sống

Ca dao sau 30 tháng 4

Đánh cho hai nước Việt Tàu,/ Không còn biên giới cùng nhau đại đồng./
LỐI CŨ CHẲNG SAO QUÊN
Bích Huyền
Việt Nam Cộng Hòa
lừng lững đi vào lòng đất nước
NHÌN LẠI NỀN GIÁO DỤC VNCH
SỰ TIẾC NUỐI VÔ BỜ BẾN
TRỞ LẠI VỚI
PHONG KIỀU DẠ BẠC

Những bài mới đăng

Người đẹp Xứ Quảng kể chuyện vui