Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

 

 

maxresdefault

Everyday is Thanksgiving

Even though I clutch my blanket and growl when the alarm rings, thank
you, Lord, that I can hear.
There are many who are deaf.

Even though I keep my eyes closed against the morning light as long as
possible, thank you, Lord, that I can see.
Many are blind.

Even though I huddle in my bed and put off rising, thank you Lord, that
I have the strength to rise.
There are many who are bedridden.

Even though the first hour of my day is hectic, when socks are lost,
toast is burned and tempers are short, my children are so loud thank you,
Lord, for my family.
There are many who are lonely.

Even though our breakfast table never looks like the pictures in
magazines and the menu is at times unbalanced, thank you, Lord, for the
food we have.
There are many who are hungry.

Even though the routine of my job is often monotonous, thank you, Lord,
for the opportunity to work.
There are many who have no job.

Thank you, Lord for the friends and special times that touch my life in
so many ways.
There are many who are not so lucky

Even though I grumble and bemoan my fate from day to day and wish
circumstances were not so modest, thank you, Lord, for life.

written by unknown authorHappy-Thanksgiving-from-improveit-360-300x150

Les Grâces Recues Tous Les Jours

Dans une douillette, bien emmitouflé,
Au pays des rêves d'un profond sommeil,
Je sursaute au son du cadran qui m'a réveillé
Avec une sonnerie perçant les oreilles.
Merci mon Seigneur
Pouvoir Entendre, quel bonheur...

Je me réveille par un matin radieux
Pour voir le soleil à l'horizon se lever,
Ses rayons sont tellement lumineux
Qu'on peut les percevoir, les yeux fermés.
Merci mon Seigneur
Pouvoir Regarder, quel bonheur...

Je me relaxe agréablement sur un divan,
En me retournant sans cesse ou à plat ventre,
Je m'étire avec paresse sans vouloir le quitter,
À l'hôpital, quelqu'un est resté alité.
Merci mon Seigneur
Pouvoir Bouger, quel bonheur...

Me tourmentent les préoccupations de la journée,
Le pain brûlé, les chaussettes non trouvées,
Le mal de tête causé par les cris des enfants,
Même étant exténué et toujours grognant.
Merci mon Seigneur
Avoir une Famille réunie, quel bonheur...

Sur la table, rien n'est appétissant,
Pas comme les images montrant des festins,
Pas de mets recherchés, ni de fromages fins,
Mais on se régale de tout, avec reconnaissance.
Merci mon Seigneur
Pouvoir Manger à sa faim, quel bonheur...

J'ai toujours le même boulot,
Chaque jour, la routine est assommante
Même endroit, même bureau,
Sans changement, ni avancement.
Merci mon Seigneur
Avoir un Travail, quel bonheur...

Les problèmes sont pleins dans la vie,
Mais, si l'amitié reste toujours attachée,
Entraide et réconfort y feront partie,
Loin des peines quand ils sont à côté.
Merci mon Seigneur
Avoir de bons Amis, quel bonheur...

S'attrister après avoir échoué,
Les malchances peuvent toujours arriver,
Se plaindre est courant dans la vie,
Comme les hauts et les bas qui la façonnent ainsi.
Merci mon Seigneur
Être en Vie, quel bonheur...

Thanh-Tâm (traduction)
2001-11-23

imagesCA7689HO

Tạ Ơn Mỗi Ngày

Chiếc mền còn ấm hơi người
Ôm tôi với giấc ngủ vùi trong mơ
Bực mình nghe tiếng đồng hồ
Reo vang ầm ĩ... cơ hồ điếc tai
Cúi đầu cảm tạ Ơn Người
Tôi còn Nghe được là đời còn vui ....

Sớm mai thức giấc chào đời
Xa xa lấp ló mặt trời rạng đông
Nhắm nghiền đôi mắt chẳng trông
Nhưng sao vẫn thấy ánh dương chiếu ngời
Cúi đầu cảm tạ Ơn Người
Tôi còn Thấy được là đời còn vui ....

Tôi nằm tôi nghỉ thảnh thơi
Giang tay duỗi cẳng chẳng lười đứng lên
Trên giường lăng xấp lăng nghiêng
Trong khi người bệnh nằm yên chẳng rời
Cúi đầu cảm tạ Ơn Người
Tôi còn Đứng được là đời còn vui ....

Một ngày công việc rối bời
Bánh mì cháy khét, vớ thời để đâu
Trẻ con inh ỏi nhức đầu
Trong người bực nhọc cầu nhầu chẳng thôi
Cúi đầu cảm tạ Ơn Người
Gia Đình còn đó là đời còn vui ....

Cơm canh dầu chẳng ngọt bùi
Không như tranh ảnh vẽ vời cao sang
Nhưng mà chẳng trách chẳng than
Đâu cần mỹ vị cao lương tuyệt vời
Cúi đầu cảm tạ Ơn Người
Tôi còn No đủ là đời còn vui ....

Việc làm cũng chỉ thế thôi
Cũng công sở ấy cùng nơi chốn này
Đều đều như thế mỗi ngày
Quanh đi quẩn lại chẳng thay đổi đời
Cúi đầu cảm tạ Ơn Người
Tôi còn Công Việc là đời còn vui ...

Những khi lòng dạ rối bời
Bạn bè an ủi khuây nguôi nỗi sầu
Ân sâu nghĩa trọng bền lâu
Còn tình còn bạn khổ đau xa rời
Cúi đầu cảm tạ Ơn Người
Tôi còn Bạn Hữu là đời còn vui ...

Sa cơ thất bại ngậm ngùi
Than thân trách phận là lời thế gian
Chẳng may hoạn nạn gian nan
Ngày qua tháng lại thở than kiếp đời
Cúi đầu cảm tạ Ơn Người
Tôi còn Sống được là đời còn vui …

Vương Ngọc Long

1-07516-00 APH Techno BallBe thankful

 

 

Những bài mới đăng

Mùa Thu Lá Bay