Chú Vương Ngọc Huệ

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

 

 

R2c2d2f85db541931f1fcadc2fe426e2d

Phân Ưu
Nhận được tin buồn:
Chú Vương Ngọc Huệ
từ trần ngày 08 tháng 02 năm 2020
tại Delaware, USA
hưởng thọ 67 tuổi

thành  thật chia buồn cùng tang quyến 

Xin nguyện cầu hương linh Chú Huệ  sớm tiêu diêu Miền Lạc Cảnh.

viber image 2021 05 15 14 19 44

R283fd833d4c2c7eb9bc59d8fb7d02cdb

 

viber image 2021 05 15 14 19 51

 

 

Sinh Ly Tử Biệt Là Như Thế

Biết Thế Mà Sao Lệ Vẫn Trào ...

R3ec622b2a75c374115e846ca4ed1caa6 1

 R0a729153bfebdb663f8a7dfc5c2349a7

  from : Anh P Hoàng  Milpitas CA 

 

 


 

 

Những bài mới đăng

Mùa Thu Lá Bay