Ngôn Ngữ

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 

 
Ngôn ngữ như thể con dao
Tuỳ theo tính cách người nào dùng thôi
Vào tay đồ tể, hỡi ơi
Bao nhiêu sinh mạng lìa đời, thảm thương.
 
Dao vào tay bọn bất lương
Giết người cướp của, bạo cường, man di.
 
Vào tay hiểm độc sân si
Bạ đâu chém đấy, kể gì đúng, sai.
 
Vào tay gian ác vô loài
Nạn nhân cứ phải dài dài hứng dao !
 
Vào tay nhân bản, thanh cao
Bốn phương đượm nghĩa đồng bào sáng tươi.
 
Vào tay yêu nước thương nòi
Dao thành kiếm thép, thành ngòi bút hoa
Hương danh tỏa khắp gần xa
Như là Nguyễn Huệ, như là Nguyễn Du.
 
Vào tay đức độ nhân từ
Thành lời khuyên giải tâm tư, giúp người.
 
Vào tay đạo nghĩa tinh khôi
Thành châu thành ngọc làm đời thăng hoa.
 
Vào tay nội trợ hiền hòa
Cơm ngon canh ngọt, cửa nhà yên vui.
 
Vào tay đức hạnh suy đồi
Thành câu ác độc, thành lời tà dâm.
 
Ngôn Ngữ thể hiện cái Tâm
Như dao, thể hiện người cầm, thế thôi !
 
Ngô Minh Hằng
2008

Những bài mới đăng

Mùa Thu Lá Bay