In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Việt Nam
Hits: 2367

Thời trang lễ chùa

1
 
Trông như giò lụa thế này
Sư nào mà nỡ la rầy, phỏng em?
 
Vòng hai quả là hơi to
Chắc là khoe rốn tròn vo đây mà
 
Bà đồng đội trống lên chùa
Thịt da ngồn ngộn chả đùa được đâu
 
Năm cô rủ nhau đi chùa
Một cô hở thịt bỏ bùa cho sư
 
Thành kính lễ phật cầu may
Phật mà nhắm mắt trình bày được chăng?
 
Một công đôi việc thôi mà
Em đi leo núi, tiện là thắp hương
 
Lạy thần lạy thánh trên cao
Ban ơn mưa móc phủ vào thân em
 
Yếm hồng phải hở lưng ong
Thời trang là thế, các ông chớ cười
 
Em này nghe nói là ‘xao’
Thế nên hở rốn để chào lũ fan
 
Mùa hè nóng nực cả ngày
Hai dây cho mát, sư thầy đừng la
 
Chả biết ở ta hay tàu
Tuần này vắng khách dãi dầu lòng em
 
Thành kính khấu đầu mấy phen
Chíp lòi do cạp trễ quen thôi mà
 
nguon : http://bautx.blogspot.com/2015/06/goc-anh-oc-30-thoi-trang-le-chua.html#.VYG0H0ZCT-A