Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Quốc Tế Thiếu Nhi

 Hôm nay quốc tế thiếu nhi

Trẻ em nước Việt vẫn đi kiếm tiền

Đứa bán số, đứa ăn xin

Đứa theo cha mẹ làm vườn chặt cây.

Đứa làm thuê đứa đánh giầy

Chăn Trâu cắt cỏ cả ngày bắt cua

Dẫu trời có đổ cơn mưa

Việc còn chưa hết thì chưa được về.

Đứa đi nhặt bọc vỉa hè

Niềm vui là những chiều về có cơm

Đứa thì bán báo gánh rơm

Đứa đi chăn vịt khổ hơn con bò

Đứa nuôi em nhỏ nằm co

Không quần không áo co ro lề đường

Đứa thì gầy đói lòi xương

Nhặt ngay bánh vỡ mà tương vào mồm

Trọng Sang Hùng Dũng cười giòn

Thiếu nhi nước Việt sướng hơn xứ người.

Dân thì nghèo rớt mồng tơi

Đảng không cứu đói còn cười là sao?

13-9a979

 

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"