Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS
"ĐCS Việt Nam đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết là Đảng đạo đức là văn minh, "Đảng tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất. (sic)" (Trích trang điện tử Báo Đảng Cộng sản Việt Nam)
Dưới sự lãnh đạo thiên tài của đảng, Việt Nam chúng ta đã đi từ "thắng lợi" này đến "thắng lợi" khác, dần dần đưa đất nước chúng ta đứng đầu thế giới... nếu thế giới thực hiện khẩu lệnh: "Đằng sau... quay"

 
 
 
Hồ Chí Minh, chủ tịch Đảng CSVN đã "dạy" cán bộ và nhân dân:
Nước ta ở vào xứ nóng, khí hậu tốt
Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu
Nhân dân dũng cảm và cần kiệm
Các nước anh em giúp đỡ nhiều...

Sau 80 năm lãnh đạo một đất nước "rừng vàng, biển bạc... và con người tuyệt vời như thế.

Đến nay thì sao?

Đảng ta là đạo đức, là văn minh: Câu khẩu hiệu không thể tìm thấy nơi nào trên thế giới, trừ VN
Xếp hạng: Dân số VN đứng thứ 13 trên thế giới
"Đảng ta là của dân, do dân và vì dân" và sau 80 năm đảng có mặt, dân chủ VN được xếp hạng như trên
Hệ thống tư pháp VN đứng cuối bảng xếp hạng trên thế giới
Chất lượng cuộc sống được xếp hạng thấp
Việt Nam được xếp hạng là 1 trong 12 quốc gia là kẻ thù của Internet
Về tham nhũng, chúng ta quyết không thua kém thế giới về mức độ, quy mô
Mặc dù về tự do kinh tế, chúng ta đứng cuối bảng xếp hạng của thế giới
Về tự do báo chí, chúng ta đang đội sổ của thế giới, đứng vào hàng TOP ở cuối
Về môi trường kinh doanh thuận lợi
Về chất lượng nhân lực: Việt Nam đứng thứ 11/12: đứng thứ 2 từ dưới lên
Nhưng việc trấn áp tôn giáo thì chúng ta quyết hơn thiên hạ
Và chúng ta quyết đứng vào bảng vàng các nước hạn chế blog
Chúng ta đứng thứ 61/66 về cạnh tranh Công nghệ Thông Tin
Những màu cờ, những cuồng nộ bởi những trận thắng, có lấp đi được thực trạng?
 
 

Với kết cục của đất nước như vậy, nhưng đảng vẫn không biết ngượng chút nào
và đảng ta được xếp
đứng thứ nhất thế giới về mặt: Không biết xấu hổ

 
Sưu tầm

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"