Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS
Trung Úy Ngoi

Trung Úy Ngoi

Xin vui lòng giúp một Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Tìm Hai Chiến Hữu Quân Lực VNCH…: Trung Úy NGOI (?) và Trung Sĩ NGUYỄN NGỌC THẠCH.

Ông Bill Laurie, một cựu Sĩ Quan Quân Lực Hoa Kỳ, đã phục vụ ba lần tại Viêt Nam, cho đến cuối tháng 4/1975. Hiện nay Ông là một Sử gia, viết sách về chiến tranh Việt Nam. Ðặc biệt Ông rất quý mến và có cảm tình với QLVNCH. Ông nhờ chuyển tin đến Quý Vị ..và hy vọng Quý vị sẽ giúp Ông ta một việc…

Ông Bill Laurie có một người bạn là Ông Henry Darrell Goss đã phục vụ tại quận Cần Ðước, tỉnh Long An từ tháng 4 /1970 cho đến 4/1971. Ông Henry Darrell Goss lúc bấy giờ là Trung Úy thuộc Mobile Advisory Team, MAT III # 26. Trong thời gian này Ông có hai người bạn Việt Nam là: Trung Úy NGOI (?) và Trung Sĩ NGUYỄN NGỌC THẠCH

 

Trung sĩ Nguyễn Ngọc Thạch

Trung sĩ Nguyễn Ngọc Thạch

 

Vào tháng 12/1970 ông có dự đám cưới của Trung Sĩ Nguyễn Ngọc Thạch ở Mỹ Tho.

Ông hy vọng hai người bạn Việt Nam của ông nay vẫn còn sống, ông  đã cố gắng tìm kiếm hai người Bạn này trong hơn 40 năm qua, ông mong Quý Vị nào đã từng cư ngụ hay phục vụ tại quận Cần Ðước, tỉnh Long An, nếu biết tin tức gì về hai người Bạn này của Ông, xin vui lòng cho ông biết . Một người Bạn của Ông Goss là Sỹ Quan Trung Ðội Trưởng của PF # 132 cũng muốn biết tin tức của hai người Bạn Việt Nam này.

Nếu có tin  xin Quý Vị vui lòng liên lạc cho Ông Henry Darrell Goss: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xin vui lòng giúp đỡ và tiếp tay phổ biến rộng rãi bản tin Tìm Bạn  này . Chân thành cám ơn

(nguon : Posted on December 19, 2012 by hoanghaithuy)

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"