In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Việt Nam
Hits: 3761

 

HRW bác bỏ tuyên bố của Việt Nam về bản án khắc nghiệt đối với 3 blogger