Here’s The Rest of the Story
Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 

HPPYNEWYEAR

 NGƯỜI VIỆT ATLANTA
Kính chúc
Qúi độc giả & Thân hữu cùng Bửu quyến
Một Năm Mới Dương Lịch Vạn Sự An Lành và Thịnh Vượng

 

 

 Xin cùng cầu nguyện
an lành cho những Tù Nhân Lương Tâm và gia đình của những
anh hùng này đang bị Cọng Sản Việt Nam bách hại, 
tù đầy vì đã can trường dấn thân cho nhân quyền, lẽ phải, công lý.

 

 

 

Xin cùng cầu nguyện cho Đất Nước Việt Nam chúng ta
một ngày mai tươi sáng,
sớm thóat khỏi ách thống trị độc tài của Đảng Cọng Sản Việt Nam,
hèn với giặc ác với dân

 

 

 

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"