Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 

Chống cộng... cực đoan

Babui (Danlambao)

 Chong cong cuc doan babui danlambao
 
 
Bọn cộng sản đứa nào như đứa nấy
Đừng mơ hồ đứa nọ xọ đứa kia
Chúng gấu ó giết nhau tranh quyền bá
Chờ đợi gì ở đại hội 12?
 
Thấy bầy này ăn, bầy kia đứng sủa
Đâu có gì để mừng mở champagne
Sau lưng chúng là lá bùa hộ mạng
Tập C. Bò xem lục súc tranh công
 
Chống cộng chứ nào phải đâu chống nạnh
Mà đứng nhìn rồi chỉ chõ hoan hô
Sao lại sợ tiếng cực đoan... rụt cổ
Làm giống rùa để chúng tọa trên lưng
 
Nước đang lạnh phải đun sôi cho nóng
Đừng bảo rằng sao đun quá... cực đoan
Nước có nóng mới pha trà đối ẩm
Việt Nam còn hay đã mất từ lâu?
 
06.01.2016
 
Babui
danlambaovn.blogspot.com
 
 
 
Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"