In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Việt Nam
Hits: 1400

Thế quần áo ông đâu ???

 

untitledQUANAOONGDAU21

 

- Ôi cái gì vậy ông kia, ông bị ngáo đá à?

- Không, tôi vẫn bình thường.

- Thế quần áo ông đâu, sao lại cởi truồng như thằng ngáo đá thế kia? -

- Hôm nay tôi nhận giấy mời lên đồn CA "làm việc".

- Lên đồn CA sao lại không mặc gì như vậy?

- À, tại gần đây tôi đọc báo, thấy nhiều thằng vào đồn CA "làm việc" rồi sau đó tự tử quá. Thằng thì bằng dây chun quần, thằng thì bằng dây thắt lưng, thằng thì dây giày, thằng thì bằng áo mặc trên người... v.v... Nên tôi quyết định là không mặc gì để không có cái gì có thể khiến tôi tự tử được.

- Ra thế !