Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Thế quần áo ông đâu ???

 

untitledQUANAOONGDAU21

 

- Ôi cái gì vậy ông kia, ông bị ngáo đá à?

- Không, tôi vẫn bình thường.

- Thế quần áo ông đâu, sao lại cởi truồng như thằng ngáo đá thế kia? -

- Hôm nay tôi nhận giấy mời lên đồn CA "làm việc".

- Lên đồn CA sao lại không mặc gì như vậy?

- À, tại gần đây tôi đọc báo, thấy nhiều thằng vào đồn CA "làm việc" rồi sau đó tự tử quá. Thằng thì bằng dây chun quần, thằng thì bằng dây thắt lưng, thằng thì dây giày, thằng thì bằng áo mặc trên người... v.v... Nên tôi quyết định là không mặc gì để không có cái gì có thể khiến tôi tự tử được.

- Ra thế !

 
Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"