Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Luật sử dụng Real ID khi lên máy bay bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22 tháng 01 2018

REAL ID Current Status of States Territories

Bắt đầu từ ngày 22 tháng 01 2018 tại Hoa Kỳ, tất cả các hành khách sử dụng bằng lái xe do tiểu bang cấp không đúng theo tiêu chuẩn của luật REAL ID (và nếu tiểu bang đó chưa được cấp phép gia hạn của chính phủ liên bang) cần phải sử dụng một loại căn cước cá nhân khác, để có thể lên máy bay khi di chuyển trong nội địa Hoa Kỳ, hoặc vào căn cứ quân sự, hoặc vào các văn phòng liên bang.

Tính đến nay, những tiểu bang có tô màu vàng được nhìn thấy trên hình là những tiểu bang được gia hạn sử dụng bằng lái xe, để có thể qua các cổng phi trường để bay trong nội địa. Cư dân của các tiểu bang được gia hạn có từ đây đến ngày 1 tháng 10, 2020 để ra DMV xin REAL ID. Các tiểu bang đó bao gồm California, Oregon, Washington State, Idaho, Minnesota, North Dakota, Montana, Oklahoma, Louisiana, Missourie, Illinois, Kentucky, Michigan, South Carolina, Virginia, Pennsylvania, New York, và Maine.

Sau ngày 1 tháng 10, 2020, nếu ai không có REAL ID thì phải dùng passport, thẻ ID của quân nhân, thẻ xanh, passport nước ngoài, ID quân đội Hoa Kỳ, hoặc bất cứ giấy tờ gì mà Cơ Quan An Ninh Giao Thông TSA chấp thuận để lên phi cơ.

Những tiểu bang màu xanh lục trên màn hình là những tiểu bang đã cấp bằng lái xe theo tiêu chuẩn của REAL ID, nên không cần đến DMV để đổi lại.

Đạo luật REAL ID năm 2005 của liên bang được thông qua để đáp ứng với các cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9. Để biết thêm thông tin về Đạo luật REAL ID, có thể truy cập vào trang web của Bộ Nội An Hoa Kỳ: https://www.dhs.gov/real-id

Nhiều người hỏi họ có cần phải làm lại bằng lái xe theo Đạo luật REAL ID không. Điều đó tùy vào mỗi người. Riêng đối với những ai đang sống tại các tiểu bang được phép gia hạn, ngay lúc này không cần tới DMV để làm ngay.

Như trường hợp của tiểu bang California, người dân có thể sử dụng bằng lái xe California hợp lệ hoặc ID hợp lệ để lên những chuyến bay, hoặc vào các văn phòng liên bang từ nay tới ngày 1 tháng 10 năm 2020.

REAL ID chỉ cần khi lên máy bay, hoặc vào căn cứ quân sự, hoặc vào các văn phòng liên bang. Không cần bằng lái xe tuân thủ theo REAL ID của liên bang khi lái xe, đi bầu, nộp đơn xin trợ cấp liên bang, vào bưu điện, vào bệnh viện hoặc vào các trung tâm cấp cứu.

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"