Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 

Tài xế taxi thoát chết khi bị tù nhân vượt ngục bắt cóc

1c4c5044491b40829a835e912dc9451e

Ðó là ông Mã Long, người đàn ông nhận mình là tài xế lái taxi bị ba người tù vượt ngục bắt cóc suốt bảy ngày, rồi được tù nhân Bắc Dương, một trong ba người tù vượt ngục, cứu sống, bắt đầu câu chuyện với phóng viên nhật báo Người Việt

6619ee8f2874474e9c3dffff7915cb83

 

Kỳ 1

 

Kỳ 2

 

Kỳ 3

 

Kỳ 4

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"