Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

H.O.L.L.A.N. D

- Hope Our Love Lasts And Never Dies .

- Hi vọng tình yêu chúng ta mãi mãi và bất tử.

I.T.A.L.Y

- I Trust And Love You .

- Tôi tin tưởng và yêu bạn.

L.I.B.Y.A.

- Love Is Beautiful, You Also .

- Tình yêu đẹp , bạn cũng vậy.

F.R.A.N.C.E.

- Friendships Remain And Never Can End

- Tình bạn tồn tại mãi & không bao giờ hêt.

C.H.I.N.A.

- Come Here. I Need Affection .

- Hãy đến đây, tôi cần tình yêu thương 


Còn

V.I.E.T.N.A. M

- Viagra In Every Time, Night And Morning.....

Thiện Tai, Thiện Tai !!!

Những ông Việt Kiều thường về VN xin dịch giùm...

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"