Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Một thương cái miệng có duyên
Khi vui em hót khi buồn em la
Tánh em vốn dĩ thật thà
Chuyện nhà đem kể ra ba xóm làng

Hai thương em rất đảm đang
Việc làng việc nước em "mần" hết ga
Việc nhà em chẳng thiết tha
Chỉ làm chiếu lệ qua loa rồi nằm !

Ba thương đôi mắt lá răm
Lông mày lá liễu,mi cong mơ huyền
Mỗi khi thấy có bạc tiền
Mắt em dị ứng liên miên chớp hoài.

Bốn thương em rất đại tài
Lương chồng đếm kỹ, không sai một hào
Tiền nước tiền điện tốn hao
Đưa em, em cứ đổ vào "lô tô" ( Lottery )

Năm thương em biết căn cơ
Khi cần mua sắm,em vô " Mê xì " ( Macy )
Áo quần, giầy dép cần chi
Mua chừng năm bẩy va ly đủ dùng.

Sáu thương tứ đức, tam tòng
Theo anh em quyết, lo chồng lo con
Cơm trưa thì sẵn cá lon
Đến bữa cơm tối em " phôn " nhà hàng..

Bảy thương thùy mị,dịu dàng
Giận anh em chẳng nói quàng nói xiên
Cũng không than khóc như điên
Chỉ quăng chén dĩa, anh liền " tẩu " nhanh.

Tám thương em tính toán lanh
" Sê vinh"(saving) đã có em canh từng đồng
Rút ra khoảng tám ngàn đồng
Em đi sửa mũi ,vú ,mông, lông mày

Chín thương ăn nói thật hay
Tiếng Việt đã ngọng, chữ Tây lại xài
Mỹ đen cộng với Mỹ lai
Trộn hai ba thứ chẳng sai tiếng bồi.

Mười thương hai đứa xứng đôi
Vô tâm đoản tính em tôi nhất nhì
Vắt tay tính tóan chi ly
Chê em không lấy còn thì tìm ai ?

Thôi thôi đừng nói dông dài
Em ơi,sửa soạn ngày mai theo chồng
Bàn thờ anh đã sửa xong
Vuông ba tấc rộng vừa mông em ngồi....

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"