Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 

Việt Nam ! Một đất nước rất nhỏ nhưng có những xếp hạng rất to. Trong đất nước rất nhỏ đó có một cái thủ đô rất to. Trong cái thủ đô rất to này có những con đường rất nhỏ.

Bên những con đường rất nhỏ lại có những ngôi biệt thự rất to Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nho nhỏ

Những cô vợ nhỏ thường dành cho các ông quan to to.

Những ông quan to thích đeo những cái cặp rất nhỏ, và đặc biệt rất khoái những con số rất to.

Và trong những cái cặp rất nhỏ thường có những dự án rất to. Những dự án rất to thì hiệu quả lại rất nhỏ. Hiệu quả rất nhỏ nhưng thất thoát thì rất to.

Nhưng không sao, những thất thoát đó thường được coi là những lỗi rất nhỏ để xử lý nội bộ, hoặc bỏ qua. Quá lắm, nếu không che đậy được thì những ông quan nhỏ thường được đem ra … “chết thay” cho những ông quan rất to.

Và, những chuyện tưởng là rất nhỏ đang trở thành những ung nhọt quá to cho đất nước Việt Nam rất nhỏ này.

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"