In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Vui cười
Hits: 4139

Cả thế giới đều sợ đàn bà Mỹ
Vì đàn bà Mỹ hễ nói là làm


Thế nhưng đàn bà Mỹ sợ đàn bà Nhật
Vì đàn bà Nhật làm xong mới nói.

Vậy mà đàn bà Nhật lại sợ đàn bà Trung Quốc
Vì đàn bà Trung Quốc không nói mà làm.

Nhưng đàn bà Trung Quốc lại sợ đàn bà Việt Nam 
Vì đàn bà Việt Nam nói một đàng mà làm một nẻo.

Nhưng người xưa vẫn nói rằng " Vỏ quít dầy có móng tay nhọn" bằng chứng...

Đàn bà Việt Nam lại sợ đàn ông Việt Nam vì

Đàn ông Việt Nam không nói thì không làm
Mà khi làm thì lại làm chuyện không nói