Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Cả thế giới đều sợ đàn bà Mỹ
Vì đàn bà Mỹ hễ nói là làm


Thế nhưng đàn bà Mỹ sợ đàn bà Nhật
Vì đàn bà Nhật làm xong mới nói.

Vậy mà đàn bà Nhật lại sợ đàn bà Trung Quốc
Vì đàn bà Trung Quốc không nói mà làm.

Nhưng đàn bà Trung Quốc lại sợ đàn bà Việt Nam 
Vì đàn bà Việt Nam nói một đàng mà làm một nẻo.

Nhưng người xưa vẫn nói rằng " Vỏ quít dầy có móng tay nhọn" bằng chứng...

Đàn bà Việt Nam lại sợ đàn ông Việt Nam vì

Đàn ông Việt Nam không nói thì không làm
Mà khi làm thì lại làm chuyện không nói

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"