Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 

Cười toe với cán ngố hạch sách dân ‘ngụy’


Những năm tem phiếu và bao cấp…..Có một thanh niên ‘Ngụy’ đứng trước cửa chợ Bến Thành bắc ghế chửi đổng:- Tiên sư cha nó! Chỉ vì một thằng già khốn nạn mà cả nước khổ sở, lầm than.

 

e8865a994b734e9f97b2c034c6414cc2

Anh ta bị Công an điệu ngay về đồn.

Cán Bộ Công An thẩm vấn:

- Anh chửi ai là thằng già khốn nạn?

bc6399c92bd0422499b71f8da7f9c479

- Thưa cán bộ, tôi chửi….Dương văn Minh !

Cán Bộ Công An hỏi vặn:

- Ý anh bảo vì Dương văn Minh đầu hàng nên cả nước mới khổ, phải không?

c7eafd4399cd484ab25fdb5a31a72b74

Anh chàng thanh niên Ngụy thuộc loại lỳ đòn nên cũng bai bãi:
– Không phải. Tôi chửi vì thằng chả giết Ngô Đình Diệm nên cả nước khổ.

Cán ngố cười gằn:

186eb1c9f53c4070b2f379063acfe2b5

- Anh cho rằng Ngô Đình Diệm với giải pháp Ấp Chiến Lược đủ sức trấn áp lực lượng giải phóng chứ gì? Hay anh cho rằng Ngô Đình Nhu với chính sách Bắc tiến có thể đánh thắng miền Bắc?

Anh thanh niên lắc đầu:

HamletDSV6311

- Không phải vậy. Vì Dương văn Minh giết Ngô Đình Diệm khiến Mỹ đổ quân vào làm cả nước khổ sở.

Cán ngố nghe có lý bèn khe khẽ gật gù:

dbb44f4bebcb417991bacabfb7993219

Anh nói nghe cũng tạm được! Cả nước tuy gian khổ nhưng rồi cũng chiến thắng vinh quang. Thôi ! Tôi  tha cho anh về. Đừng làm ồn chỗ công cộng nữa nhé. Tôi biết nhiều người cũng ghét Dương văn Minh lắm nhưng anh không cần phải làm ồn ào náo loạn như thế. Hiểu chửa ? Vả lại muốn chửi ai phải nêu rõ tên người ấy ra mà chửi kẻo lại có chuyện hiểu lầm lôi thôi. Anh nghe rõ chưa?

Anh thanh niên lễ phép đứng lên:- Dạ tôi xin nghe lời cán bộ từ nay tôi sẽ chửi rõ là “Địt Mẹ thằng già Minh khốn nạn làm cho dân khổ”

Cán Bộ Công An nổi giận vỗ bàn:

080647c7809c471b95f97ff99be8fbf4

- Anh , anh lại vừa chửi ai thế?

- Thằng già Minh. Dương văn Minh!

Cán ngố bực quá, gầm lên:

- Này này…. Anh mang ngay cái thằng già Minh khốn nạn ấy xéo ngay ! Xéo mau! Cút cút.

 

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"