Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Vườn Thơ Bạn Đọc:

Nho Vườn

photo1

Tặng em một nhánh nho vườn
Ngoài xanh trong ngọt như đường mía lau
Vườn nho anh tưới, bắt sâu
Men nồng anh ủ, thịt gà nướng than
Đôi ta nâng cốc rượu vang
Thêm duyên đằm thắm đá vàng thủy chung

ruou-vang-chua-beo-phi


Ngọc Minh, 4/7/2014

Ghi chú: Ngọc Minh = Tên đệm của các con trai và gái trong Vương Đình

music by Việt Cường
 lyrics by Hai Da
 hòa âm Quang Đạt
 ca sĩ Tố Hà

 

nho-xanh-ninh-thuan

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"