Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

W020080923584710934265

Thiên hạ thì thầm tiếng chẳng ngoa,
Ðổi đời ... Hư đốn hạ danh nhà!
Miệt mài kinh sử quên luôn mẹ,
Tính toán phong trần mặc kệ cha.
Con cái đảo điên lờ gốc rễ,
Bạn bè ích kỷ tặng can qua.
Nếu không sửa trị tâm thân lại,
Rồng hóa ra tôm, nhục Quốc gia!

Thanh Phượng

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"