Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Thời Gian...

Thành V.  Dover

thoi-gian

Ngồi đây tính nhẩm chuyện tương lai
Được một thêm hai một chút lời
Tính sao cho thấy lòng khuây khỏa
Một chút lời thêm một chút vui  

Tính chuyện tương lai tính tới lui
Làm sao không vốn lại nhiều lời
Thời gian nguyên vẹn không thua lỗ
Vẫn được no vui chẳng tốn tiền

 Một phút trôi qua một chút vàng
Thời giờ vàng bạc đúng hay sai
Thời gian đi mất không quay lại
Dẫu tốn bao tiền có được chăng
Ai bán thời gian để lấy vàng
Vàng thì thấy được thời gian không
Có ai định được vàng cao giá
Hay định thời gian quí hơn vàng
Người đời lại thích được giàu sang
Muốn thêm muốn nữa chẳng muốn ngừng
Vàng bạc đầy kho lòng chưa thỏa 
Muốn được thêm nhiều muốn đáy sâu
Ngoảnh đi ngoảnh lại mấy mươi năm 
Cái khổ già nua thấy thấm lòng
Thời gian xưa trẻ không còn nữa
Vàng bạc giờ đây chẳng muốn dòm
Sáng tối trưa chiều chỉ cháo không
Chẳng đường chẳng muối chẳng mật ong
Người đi không vững tay nhờ gậy
Đồ biển thịt ngon chẳng dám nhìn
Nghĩ lại thuở xưa khi còn trẻ
Dù giàu hay khó cũng như nhau
Ngày thì bận rộn lo cho miệng 
Tối cũng nằm trên một cái giường 
Tính chuyện tương lai tính tới lui
Tính hoài tính mãi chẳng tính xong 
Thời gian không đợi không thương xót
Dù tính chưa xong chẳng đợi chờ
Tương lai còn đó có như không
Tiền rừng bạc bể để làm chi
Khi đi không thể ôm theo hết
Dù chỉ một xu cũng quá nhiều
Giờ đây đọc lại cuốn sử xưa
Quyền cao chức trọng cũng bằng thừa
Đẹp như tiên nữ nghiêng thành nước
Giờ chỉ còn đây một tiếng cười 
 
Còn chút thời gian của cuộc đời
Dùng vàng mua một tiếng khen hay
Chia cho kẻ khổ trong cuộc sống
Để lại cho đời một tiếng khen...
1 96
 
 
Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"