Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Chỉ Một Giấc Mơ...
Vườn Thơ Bạn Đọc : Thanh V.

Chỉ Một Giấc Mơ...

Sao trời sao biển mấy loại sao
Người nam người nữ mấy con người
Khi yêu nhập lại hai thành một
Lúc ghét hay ghen lại hận đời


Trời xanh tạo nắng lại làm mưa
Để kẻ kia vui kẻ nọ sầu
Giỏi cho ai giữ lòng thanh thản
Được cũng không vui mất chẳng buồn


Núi cao sừng sững đứng nơi kia
Đưa tay chỉ thẳng mặt trời cao
Lòng không sợ hãi hay lo lắng
Đỗi thay âu cũng sự bắt đầu


Biển sâu thăm thẳm khắp bốn nơi
Dang chân giẩm nát đáy chân trời
Khi vui bình lặng như hoa mộng
Lúc giận mày cau nổi sóng thần


Đêm ngủ mơ màng có có không
Điều vui chuyện khổ tạo nên người
Trăm năm chuyện củ xem như mới
Sống chết lo chi chuyện của đời


Thở phào hay tiếc chỉ chiêm bao
Cười vui than khóc cũng do người
Cuộc đời chan chứa đầy cơn mộng
Luyến tiếc lo chi cảnh nợ đời..

 

 

Nhạc đệm: Rồi Cũng Như/ Nguyễn Tuấn

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"