Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 

PhotoFunia Wooden Sign Regular 2016 09 01 06 35 30

 

Một chân O đứng: Niết Bàn
Một chân O đứng giữa đời: Sân-si
Mô Phật, lá rụng sân chùa
Ánh sao rụng giữa nỗi buồn của O

Cho chiều dấu nắng sau mây
Cho O thương xót tim O: mệt nhoài
Chổi cùn O quét lá đi
Trong O, dằn vặt nỗi buồn: Có/không...

O qui y, mà không cạo tóc
Quanh, quẩn đời O đến tận, cùng
Nam mô Phật, đầu O: còn tóc
Hết kiếp rồi, húp cháo-lú, tìm quên...


 

ONX
Trung Thu 2016

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"