Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 

Đua Nhau Leo Giàn...

SNAG 6

 

Hôm kia trời nóng không mưa
Cỏ cây khô héo lòng sầu mong ai
Yêu em mong mỏi cây xanh
Đơm hoa kết trái nhìn em vui cười

Đêm qua thời tiết đổi thay
Mưa rào thấm đất ểnh ương reo mừng
Sáng nay chị mướp anh bầu
Cô qua cậu bí đua nhau leo dàn

Một hai ba bốn leo nhanh
Dang tay anh với đưa chân chị trèo
Trèo cao rồi lại trèo cao
Lên dàn bầu đẩy bí không chịu nhường

Buồn cho chị mướp chậm chân
Bị dồn bị ép chịu đau đớn nhiều
Nhất là cô khổ cậu qua
Thấp người miệng bé nên không một lời

 

SNAG 7LG

 

Lên dàn bò thẳng bò ngang
Nhanh chân dành chỗ bí không nương bầu
Kệ bây ta cứ thẳng tay
Cướp thêm một chút ta thêm vui mừng

Mặc ai bé nhỏ cỏn con
Chẳng ai thương xót đoái thương chút nào
Cuộc đời chị khổ cậu qua
Trời sinh đã phải chịu thua thiệt rồi

Bỗng trời lại nổi gió to
Mưa rơi tầm tả sấm rung chuyển trời
Anh bầu cậu bí kinh hoàng
Cả cô mướp cũng hãi hùng khóc la

Duy còn chị khổ cậu qua
Chậm chân nên phải bám chân bí bầu
Bây giờ lại cảm thấy mừng
Yên tâm chẳng sợ gió to mưa nhiều

Cuộc đời thật chẳng biết đâu
Hôm nay hạnh phúc ngày mai nhọc lòng
Đừng tham cạy sức cạy quyền
Trèo cao cho lắm té đau chuyện thường ...

Cư sĩ Thành V.  Dover

 SNAG 8LG

 

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"