Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Lối Sống của Người Lớn Tuổi : 3 Quên, 4 Có, 5 Không

3 quc3aan 4 cc3b3 nc483m khc3b4ng

 

arrow0034 3 QUÊN

Một, quên mình tuổi đã già

Sống vui, sống khỏe, lo xa làm gì.

Hai là bệnh tật quên đi

Cuộc đời nó thế, việc gì nhọc tâm

Ba, quên thù hận cho xong

Ăn ngon ngủ kỹ để lòng thảnh thơi.

arrow0034 4 CÓ

Một, nên có một gia đình

Vì không – homeless – người khinh lẽ thường

Hai, cần phải có nhà riêng

Đói no cũng chẳng làm phiền dâu, con

Ba, là trương mục ngân hàng

Ít nhiều tiết kiệm an thân tuổi già

Bốn, cần có bạn gần xa
Tri âm, tri kỷ để mà hàn huyên.

arrow0034 5 KHÔNG

Một, không vô cớ bán nhà
Dọn vào chung chạ la cà với con

Hai, không nhận cháu để trông

Nhớ thì thăm hỏi bà, ông, cháu mừng

Ba, không cố gắng ở chung

Tiếng chì, tiếng bấc khó lòng tránh lâu

Bốn, không từ chối yêu cầu

Ít nhiều quà cáp con, dâu, cho mình

Năm, không can thiệp nhiệt tình

Đời tư hay việc riêng phần của con.

Nguồn: Internet. 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"