Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 

CA2

 Be thankful

Thanks for not having
Be thankful that you don't already have everything you desire.
If you did, what would there be to look forward to?

Thanks for lacking knowledge
Be thankful when you don't know something,
for it gives you the opportunity to learn.

Thanks for difficult times
Be thankful for the difficult times.
During those times you grow.

Thanks for limitations
Be thankful for your limitations,
because they give you opportunities for improvement.

Thanks for challenges
Be thankful for each new challenge,
because it will build your strength and character.

Thanks for mistakes made
Be thankful for your mistakes.
They will teach you valuable lessons.

Thanks for exhaustion
Be thankful when you're tired and weary,
because it means you've made the effort.

Thanks for setbacks
It's easy to be thankful for the good things.
A life of rich fulfillment comes to those who
are also thankful for the setbacks.

Thanks for troubles
Gratitude can turn a negative into a positive.
Find a way to be thankful for your troubles,
and they can become your blessings

 
 

imagesCA7689HO 

Cám ơn

Cám ơn nghèo chẳng có chi
Nếu mà đầy đủ cần gì nữa đây
Cám ơn chẳng biết chẳng hay
Để còn học hỏi: cơ may vô vàn

Cám ơn những lúc nguy nan
Là khi cố gắng lớn khôn thành người
Cám ơn hữu hạn kiếp đời
Cho ta cơ hội trau dồi tiến xa
Cám ơn thử thách phiền hà
Khiến ta hùng dũng giúp ta kiên cường

Cám ơn lầm lỗi cưu mang
Dạy ta bài học muôn ngàn điều hay 
Cám ơn thân thể hao gầy
Do đời tôi luyện tháng ngày gian nan

Cám ơn việc tốt chu toàn
Cuộc đời thành đạt vẻ vang rạng ngời
Cám ơn thất bại trên đời
Đắng cay từng trải cho người khôn hơn
Quí thay cho sự nhớ ơn
Những điều thấp kém trở nên tuyệt vời
Cám ơn phiền muộn trên đời
Trở thành ơn phước cho người sống vui

Vương Ngọc Long
phỏng dịch

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"