In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Chia Xẻ Kinh Nghiệm
Hits: 6459

Phổ biến để tự ủ giá đậu xanh 

Lấy non 1/2 cup (8oz) đậu xanh, ngâm nước 1 đêm

2351319378 fc72993d03 m

1 bộ xửng đường kính khoảng 3 tấc

- lót 1 lớp vải mùng hoặc vải thưa, lót 1 đầu vô nồi, chừa 1 đầu để 1 lát đậy lên đậu

- rải đậu xanh đã ngâm nước thành 1 lớp mỏng, tránh hạt này chồng lên hạt kia

- gấp phần vải mùng thò ra bên ngoài gọn vào trong lòng xửng

- mỗi ngày cho đậu "uống" nước 3 lần, mỗi lần 1 tô chừng này

- cứ giở ra cho "uống" xong đậy lại, nước đọng phía dưới phần nồi nhiều quá thì đổ bớt ra. Đậy kín như vầy trong 5 ngày

- khoảng ngày thứ 4 thì đã thấy như vầy

- sau khi sảy vỏ đậu ra

- làm bánh xèo, bánh cống, ăn với cháo huyết, hủ tíu, phở v.v...

- đừng ham rải đậu nhiều quá, chật chỗ không đủ chỗ cho giá nẩy mầm thì cọng giá sẽ bị ốm tong teo