Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Phổ biến để tự ủ giá đậu xanh 

Lấy non 1/2 cup (8oz) đậu xanh, ngâm nước 1 đêm

2351319378 fc72993d03 m

1 bộ xửng đường kính khoảng 3 tấc

- lót 1 lớp vải mùng hoặc vải thưa, lót 1 đầu vô nồi, chừa 1 đầu để 1 lát đậy lên đậu

- rải đậu xanh đã ngâm nước thành 1 lớp mỏng, tránh hạt này chồng lên hạt kia

- gấp phần vải mùng thò ra bên ngoài gọn vào trong lòng xửng

- mỗi ngày cho đậu "uống" nước 3 lần, mỗi lần 1 tô chừng này

- cứ giở ra cho "uống" xong đậy lại, nước đọng phía dưới phần nồi nhiều quá thì đổ bớt ra. Đậy kín như vầy trong 5 ngày

- khoảng ngày thứ 4 thì đã thấy như vầy

- sau khi sảy vỏ đậu ra

- làm bánh xèo, bánh cống, ăn với cháo huyết, hủ tíu, phở v.v...

- đừng ham rải đậu nhiều quá, chật chỗ không đủ chỗ cho giá nẩy mầm thì cọng giá sẽ bị ốm tong teo

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"