Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Cẩn thận đừng để bị ăn cắp lý lịch

 

Kelly Phan/Linh Nguyễn chuyển ngữ

LTS: Cô Kelly Phan làm việc tại phòng Liên Lạc Cộng Ðồng thuộc Sở Cảnh Sát Garden Grove. Ngoài công việc liên lạc với văn phòng chính của Sở Cảnh Sát Garden Grove, cô thường xuyên có mặt tại trạm cảnh sát khu Diamond Plaza. Công việc chính của cô là tiếp cận với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, quảng bá những điều mà người dân trong thành phố cần biết, như làm thế nào để gọi cảnh sát khi bị kẻ trộm vào nhà, báo cáo khi gặp trường hợp nguy hiểm đến tính mạng, bị lường gạt, bị lấy cắp dữ kiện cá nhân. Bài viết này nhằm mục đích quảng bá để mọi người đề phòng và biết nên làm gì khi trở thành nạn nhân. Nhất là những người gặp trở ngại về Anh ngữ. Ðộc giả có thể liên lạc với cô Kelly Phan tại số điện thoại ở cuối bài

Ăn cắp lý lịch là một tội phạm gia tăng nhanh nhất, vì nhiều nạn nhân không biết mình là nạn nhân cho đến khi nhận được thư đòi tiền hoặc đơn xin tín dụng bị từ chối. Bất cứ ai có thông tin cá nhân của bạn cũng có thể xin mở một hồ sơ tín dụng dưới tên của bạn. Việc bảo vệ thông tin cá nhân rất quan trọng và phải cẩn thận khi có ai hỏi.

Ba cơ quan báo cáo tín dụng chính được liệt kê dưới đây:

Equifax

P.O. Box 740241

Atlanta, GA 30374

(800) 997-2493

https://www.econsumer.equifax.com/consumer/

Experian Information Systems

P.O. Box 949

Allen, TX 75013-0949

(800) 397-3742

http://www.experian.com/yourcredit/index.html

TransUnion

P.O. Box 390

Springfield, PA 19064-0390

(800) 916-8800

http://www.transunion.com/

Sau đây là một vài mẹo để tránh bị ăn cắp lý lịch:

- Ðừng tự ý cho biết thông tin cá nhân qua điện thoại.

- Ðừng đem theo mình thẻ an sinh xã hội, giấy khai sanh, v.v...

- Lấy thư trong thùng thư ngay, và bỏ thư gởi đi vào thùng thư của bưu điện.

- Dùng máy nghiền cho các tài liệu và ngay cả biên nhận về y khoa bỏ đi, nếu có liên quan đến thông tin cá nhân.

Nếu có câu hỏi hoặc quan tâm, xin liên lạc cô Kelly Phan, phòng liên lạc cộng đồng Sở Cảnh Sát Garden Grove, điện thoại: 714-741-5763.

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"