Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 

PhotoFunia Breaking News Regular 2015 11 26 11 42 05 

 

Gà Tây mùa lễ năm nay
Buồn vui chẳng biết nhớ nhung trong lòng
Ngày nào bên mẹ tuổi thơ
Bao nhiêu hạnh phúc ấm êm thật đầy
Miếng cơm manh áo Mẹ lo
Vui chơi chẳng quản tháng ngày qua mau
Bên Cha dạy dỗ sách đèn
Giúp con đứng vững nên người hiền lương
Hôm nay ngày lễ quê người
Lòng con nhung nhớ tạ ơn sinh thành...

 

Thành Vương DE 11/26/2015

 www.eventsstyle.com 55155

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"