Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Hướng Đạo và Lời Hứa
* Tom Huỳnh, J.D.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

baden powell3

Nhân kỷ niệm sinh nhật của Lord Baden Powell,
người sáng lập  Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới (22 Feb. 1857 – 8 Jan. 1941)

 

Trong xã hội dân gian, người ta vẫn thường dùng lời hứa để thể hiện một sự cam kết. Sự cam kết có thể là giữa nhiều đối tượng, hoặc cũng có thể là do sự tự nguyện đơn phương của một phía mà thôi.  

Trên phương diện pháp lý, cam kết trong những cuộc giao dịch được thể hiện cùng lúc giữa các đối tượng, lẽ thường là phải bằng văn bản giấy trắng mực đen thì mới có giá trị. Nhưng tại nhiều nơi và tùy vào từng trường hợp, sự cam kết thể hiện qua lời hứa hay bằng hành động, cũng vẫn có thể được luật pháp công nhận. Tuy nhiên, mọi thứ cam kết dầu bằng văn bản, lời nói, hay hành động, tất cả chỉ có hiệu lực và giá trị pháp lý khi được thực hiện bởi người đủ tuổi thành niên, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, và nội dung của sự cam kết phải phù hợp với các quy định của luật pháp.   

Lời Hứa Hướng Đạo

 
Căn cứ vào Bản Hiến Chương của Tổ Chức Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới (World Organization of the Scout Movement – WOSM), phương pháp giáo dục Hướng Đạo chủ yếu là dựa trên Lời Hứa và Luật Hướng Đạo. Vì vậy, Lời Hứa Hướng Đạo – mặc dầu không thể có giá trị pháp lý như một sự cam kết trong sinh hoạt của xã hội – nhưng chính là kim chỉ Nam để nhắc nhở Hướng Đạo Sinh về những việc cần phải làm, và những điều cần phải tôn trọng, hầu có thể trở thành một người tốt cho cộng đồng, cũng chính là mục đích của Phong Trào Hướng Đạo. 

Vì là một phong trào hoàn vũ, mọi thành viên của WOSM tại các nước trên thế giới đều phải tuân thủ và sử dụng Lời Hứa Hướng Đạo đề ra bằng ngôn ngữ thích hợp với nền văn hóa và văn minh của mỗi Hội Hướng Đạo Quốc Gia (National Scout Organization – NSO) là thành viên WOSM, phù hợp với ý tưởng của vị sáng lập Phong Trào Hướng Đạo là cố Huân Tước Baden Powell, và Lời Hứa đó phải được chấp thuận bởi WOSM (Hiến Chương Hướng Đạo Thế Giới, Chương I, Điều II, Khoản 2).

 
Với những quy định vừa kể trên đây được trình bày hết sức rõ ràng và dễ hiểu nơi Hiến Chương của Hướng Đạo Thế Giới từ bấy lâu nay, cho thấy sự quan trọng và đúng đắn của Lời Hứa trong sinh hoạt Hướng Đạo. Và những ai hiểu rõ Hiến Chương của Hướng Đạo Thế Giới cũng đều phải biết rằng chỉ có các NSO hội viên của WOSM mới có quyền đặt ra, hoặc sửa đổi, Lời Hứa Hướng Đạo của quốc gia đó với sự chấp thuận của WOSM. Thêm vào đó, cũng từ nguyên tắc trên đây và bởi tại mỗi quốc gia chỉ có duy nhất một NSO được công nhận là thành viên của WOSM (Hiến Chương Hướng Đạo Thế Giới, Chương III, Điều V, Khoản 3), Hướng Đạo Sinh ghi danh và sinh hoạt trong NSO của quốc gia nào, thì phải áp dụng Lời Hứa Hướng Đạo của NSO đó. 

Điều này cũng đã được thể hiện rất rõ ràng trước đây qua các sinh hoạt của Đạo Kỳ Hòa trong Hội Hướng Đạo Việt Nam trước năm 1975, từng là NSO của Việt Nam Cộng Hòa (Nam Việt Nam) được WOSM công nhận từ 1957 đến 1975: Hướng Đạo Sinh trong Đạo Kỳ Hòa thời đó là người gốc Hoa (Đài Loan) và thường sinh hoạt ca hát bằng tiếng Trung Hoa. Tuy nhiên, vì là người Việt gốc Hoa và là hội viên và mặc đồng phục của Hội Hướng Đạo Việt Nam, Hướng Đạo Sinh Đạo Kỳ Hòa vẫn phải tôn trọng và áp dụng Lời Hứa Hướng Đạo của Hội Hướng Đạo Việt Nam theo đúng quy định của WOSM (Chứ không thể dùng Lời Hứa Hướng Đạo của Hội Hướng Đạo Trung Hoa - The General Association of the Scouts of China – là NSO của Đài Loan được WOSM công nhận từ 1937). 

Tóm lại, Hướng Đạo là phong trào mà những ai tham gia đều là do sự tự nguyện. Nhưng khi đã là thành viên của đại gia đình Hướng Đạo Thế Giới - đặc biệt là các trưởng có trách nhiệm hướng dẫn và làm gương cho lớp trẻ đi sau - thì phải có bổn phận tôn trọng những quy định đã ghi rõ nơi Hiến Chương của Hướng Đạo Thế Giới. Và khi may mắn được sinh hoạt trên một đất nước tự do, tôn trọng Hiến Chương của Hướng Đạo Thế Giới là cách thiết thực để giúp các em thấy được giá trị của những nguyên tắc cũng như luật lệ trong một xã hội văn minh và có tôn ti trật tự.     

Miền Nam California – 22 Feb. 2017 

Nhân kỷ niệm sinh nhật của Lord Baden Powell, người sáng lập  Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới (22 Feb. 1857 – 8 Jan. 1941)

* Tom Huỳnh, J.D.

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"