In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Chia Xẻ Kinh Nghiệm
Hits: 3263

Các Tổng thống Mỹ già đi nhanh thế nào sau nhiệm kỳ lãnh đạo

Tổng thống của mỗi quốc gia đều gánh những trọng trách to lớn, công việc căng thẳng, chúng đều được thể hiện qua khuôn mặt và sức khỏe của họ qua các nhiệm kỳ.
 

1 53924

Tổng thống Barack Obama 2008 - 2016.

Cac Tong thong My gia di nhanh the nao sau nhiem ky lanh dao - Anh 2

Tổng thống Abraham Lincoln 1861 - 1865.

Cac Tong thong My gia di nhanh the nao sau nhiem ky lanh dao - Anh 3

Tổng thống Franklin D. Roosevelt 1933 - 1945.

Cac Tong thong My gia di nhanh the nao sau nhiem ky lanh dao - Anh 4

Tổng thống Dwight D. Eisenhower 1953 - 1961.

Cac Tong thong My gia di nhanh the nao sau nhiem ky lanh dao - Anh 5

Tổng thống Harry S. Truman 1945 - 1953.

Cac Tong thong My gia di nhanh the nao sau nhiem ky lanh dao - Anh 6

Tổng thống Richard Nixon 1969 - 1973.

Cac Tong thong My gia di nhanh the nao sau nhiem ky lanh dao - Anh 7

Tổng thống George W. Bush 2001 - 2008.

Mộc Trà