Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Điểm di tích nơi 'bác' Cung thường thường cởi truồng tắm sông

hcmhue2

 
Bạn đọc Danlambao - Bến Đá (thuộc xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) - nơi Nguyễn Sinh Cung thường ra tắm sông lúc lên 8 tuổi được biến thành một điểm 'di tích lịch sử' có treo biển hoành tráng.
Ảnh lấy từ bài phóng sự ảnh "Dấu tích 10 năm Bác Hồ sống ở cố đô Huế'' đăng trên website đài tiếng nói nhân dân Việt Nam.
Còn dưới đây là một trong những 'kiệt tác thi ca' kèm theo thủ bút của 'bác' gửi 11 cô gái sông Hương năm 1968:
 
hcmhue
 

Bac Khen cac cháu zân quân gái
Đánh zặc Hoa Kỳ fãi nat xương

Bạn đọc DanlambaoDòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"