Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 


Luyến Tiếc Cố Đô

"Long đỗ phù vân kim cổ sắc
 Nhĩ Hà lưu thủy khốc ca thanh"


Người lên ngược ...kẻ về xuôi
Cố đô ngập lá vàng rơi
Hoàn Gươm cau mặt giận đời hợp tan

Ai lên? thử hỏi trăng ngàn
Có nghe sông Nhị khóc than đêm ngày?
Ai xuôi? gần dẫy Lũy-Thầy
Nhìn sông Gianh chảy vui hay là buồn?

Hỏi người xuôi ngược, người ly biệt
Có nhớ Hồ Tây lắm sóng cồn?
...Cố đô sầu bốc lên non
Ngày không chớp bể mưa nguồn lạ chưa!
Nùng Sơn hoa cỏ xac xơ,
Mây giăng đã mấy lá cờ nô vong!

Cố đô!... Ôi Thăng Long
Người xưa! hề, Quang Trung!
Người xưa có biết ngày nay nhỉ,
Hưng phế tự người hay hóa công


Thanh Phượng Vương-Duy-Quỳnh
Viết trên cầu Thê Húc, hồ Hoàn Kiếm 1954

 

207b


 Sự thật của chiến tranh Việt Nam

Bruce Hutchinson
* Nguyễn Hùng (Danlambao) chuyển ngữ
Tháng 07, 2014

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"