Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 

Khám sức khỏe để đi bộ đội ngoài Bắc

BODOI CONGSAN XHCN3

BODOI CONGSAN XHCN

BODOI CONGSAN XHCN2

Kèm theo đây là 3 tấm ảnh chụp thanh niên nam nữ ở xã Hoà Xá, huyện Ứng Hoà, vào tháng 3 năm 1980. Họ đang được cân, đo để xem là có đủ thể lực được “tình nguyện đi cứu nước” hay không. Các cô nữ thì nói riêng với người chụp ảnh là họ muốn được “thoát ly.”

THEO FB NGO VINH LONG

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"