In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Uncategorised
Hits: 39710

 

nsgn

Nhận được tin buồn:

Ông Vương Ngọc Thọ

Tổng Giám Đốc 

Doanh Nghiệp Vương Phú Thọ Bình Dương

Đã từ trần tại Bình Dương Việt Nam

Hưởng thọ 76 tuổi

 

PhotoFunia Classic Frame Regular 2016 05 09 10 03 12

 

Gia đình chú thím Vương Duy Quỳnh

thành thật chia xẻ nỗi đau buồn

cùng các cháu Phú & Mai, Thảo, Phước, chị Thanh, chị Lộc, và toàn thể tang quyến.

Nguyện cầu hương linh

anh Vương Ngọc Thọ

sớm siêu thoát về Tây Phương Cực Lạc.

 

viber image VNTHO

 

Một sớm âm vang tin biệt cảnh

Muôn hàng lệ nhỏ tiếc bào huynh200792115515502 2B

 

 * do độc gỉả VNHà cậy đăng

 

{jcomments on}