Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 

Đ. m, tao cũng sợ nó

Babui (Danlambao)
 
Sợ là dịch lây lan hơn vi khuẩn
Di căn này có nguồn gốc từ hang
Kể từ lúc Hầu hồ về Pắc-bó
Sinh bầy hầu đít đỏ giỏi luồn trôn
 
Từ hang động chúng tràn về Hà Nội
Cướp chính quyền gây nợ máu nhân dân
Màn đấu tố như A tỳ địa ngục
Gieo kinh hoàng tang tóc khắp muôn nơi
 
Ngay Tôn đứ(t) Thắng cũng còn phải nói
"Đ. m. tao cũng sợ nó, mày biểu tao còn dám nói cái gì"*
Nó là ai? mà lão Tôn á khẩu
Sợ teo chim không dám nhắc đến tên!
 
Sợ... gây liệt hệ thần kinh não tủy
Biến con người thành nô lệ tay sai
Động từ sợ đảng chia cho quần chúng
Cấy sinh tử phù theo kiểu Hồ-Mao
 
Biến chứng sợ là ươn hèn khiếp nhược
Không quật cường , dân tộc sẽ tiêu ma
Hãy ra gió để làm chim báo bão
Đừng sống mòn vô cảm với tha nhân
 
Đừng cam phận tự do trong vỏ ốc
Đừng để ai vặn xiết tựa cùm gông
Biết lắng nghe nhịp đập của tim mình
Để thổn thức phận mình cùng vận nước
 
Đừng dấu mặt như loài chim đà điểu
Ngẩng cao đầu thách thức với gian truân
Chỉ có cứng mới đương đầu với gió
Thì sợ gì bão táp với phong ba...
 

Babui (Danlambao)

 img 1226356831913 1591


* "Có lần anh chị em Nam Bộ "đại biểu" biểu tôi đến gặp ông già Tôn mà hỏi, tại sao ổng để cho cải cách ruộng đất giết người như vậy? Bác Tôn đang ngồi, nghe tôi hỏi liền đứng dậy bước ra khỏi ghế, vừa đi vừa nói: Đụ mẹ, tao cũng sợ nó, mày biểu tao còn dám nói cái gì?" - Nguyễn văn Trấn, Viết gửi Mẹ và Quốc Hội, trang 266-267
 
 
Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"