In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Chuyện Còn Nhớ
Hits: 2352

Ngày Tình nhân 2016

Valentine's Day 2016

(Thân tặng những Tình Nhân Việt Nam)

Valentines Roses 2016

  

Hãy sống lại! Hỡi những Tình Nhân!

Những Tình Nhân vắng bóng Nhân Tình,

Bốn mươi năm thẩn thờ, vô cảm.

Em sẽ vui…nhiều Ngày Tình Nhân.


Ngày Tình Nhân ở nơi xa xăm,

Anh vẫn đợi Em bốn mươi năm.

Ra đi không kịp lời từ giả,

Để nhìn biết mặt Người Trăm Năm.

 

Anh theo ý Cha vượt biển khơi,

Lìa Mẹ, xa Em ngày đổi đời.

Nhớ mãi ước thề ngày sum họp,

Gia đình Người Việt bốn phương trời.

 

Anh vẫn tới Em, dù thế nào,

Cướp chặn đường, đón ngõ ra vào.

Nhà Em còn đó, Anh biết rõ.

Em la làng, kêu cứu họ hàng!

 

Hãy sống lại! Hỡi những Tình Nhân!

Những Tình Nhân vắng bóng Nhân Tình,

Bốn mươi năm thẩn thờ, vô cảm!

Em sẽ vui…nhiều Ngày Tình Nhân.

 

Thuỷ-Triều

Sài Gòn, Ngày Tình Nhân 14/2/2016

quà

VALENTINE’S DAY 2016

Let’s revive! Dear survived Lovers!

Survived Lovers have been missing Dear Lovers!

For forty years being dazed, 

Later on you’ll regain your happiness,

Much joyous Valentine’s Days must be yours.


Valentine’s Day in a place far away,

I’ve been still waiting You

 Since forty years without saying goodbye,

Unexpectedly left You behind

Without looking your eyes,

To know the One Hundred Year should be mine.

 

Following the Father’s will I crossed the ocean,

Leaving the Mother with You when the nation turned upside down!

Let’s keep remembering the aspiration of family reunion.

The family reunion of Vietnamese comes from everywhere.

 

Let’s keep getting in touch with You.

I’ll care nothing for the robbers’ blockage

On the way to your house is there for real.   

You’ll yell out loud for rescue.


Let’s revive! Dear survived Lovers!

Survived Lovers have been missing Dear Lovers!

Forty years being dazes,

Later on you’ll regain your happiness,

Much joyous Valentine’s Days must be yours.

 

Thuỷ-Triều

Sài Gòn, Valentine’s Day 14/2/2016