Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

DB Cao Quang Ánh từ chối giúp đại diện Bộ ngoại giao VN gặp gỡ người Việt ở Mỹ

Dân biểu liên bang Hoa Kỳ Cao Quang Ánh từ chối giúp Chính quyền Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ người Việt ở Mỹ, nhằm xóa tan những “ngộ nhận” giữa Việt Nam và cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

cao joseph305 Photo courtesy of Josephcaoforcongress – Dân biểu liên bang Hoa Kỳ Cao Quang Ánh.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, gửi một bức thư cho dân biểu liên bang Hoa Kỳ Cao Quang Ánh. Thư đề ngày 31 tháng 3, nội dung thỉnh cầu sự hợp tác của vị dân biểu Mỹ gốc Việt nhằm tổ chức những cuộc trao đổi giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài với cộng đồng người Việt ở Mỹ, Canada, trong đó, theo thư viết, có cả những cá nhân, tổ chức còn mang tư tưởng hận thù và những lời nói vịêc làm chống lại nhà nước Việt Nam. Mùng ba tháng 5, dân biểu Cao Quang Ánh có thư trả lời bộ ngoại giao Việt Nam, từ chối cộng tác, vì những lý do mà chúng tôi trình bày trong lá thư của vị dân biểu gốc Việt của tiểu bang Louisiana

1- Thư của Thứ Trưởng Ngoại Giao CSVG Nguyễn Thanh Sơn gởi DB Hạ Nghị Viện Cao Quang Ánh

2010 05 05 ThoNTSonVC1

2010 05 05 ThoNTSonVC2

2/ Thư trả lời của DB Hạ Nghị Viện Cao Quang Ánh ( dịch từ bản chánh Anh Ngữ dưới đây )

2010 05 05 CaoQuangAnhTraloiNTSonVC1

3. Thư Trả lời ( anh ngữ) của DB  Hạ Nghị Viện Cao Quang Ánh cho Thứ Trướng VC  Nguyễn Thanh Sơn

2010 05 05 CaoQuangAnhTraloiNTSonVC1 My

2010 05 05 CaoQuangAnhTraloiNTSonVC2 My

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"