In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Chuyện Còn Nhớ
Hits: 2479

 

Tiếng nhạc và tiếng “Một, Hai, Ba, Bốn” làm cho những ai đã trải qua Quân Trường QLVNCH không khỏi bùi ngùi khơi lại dĩ vảng một thời ngang dọc.

Bạn mở loa và nghe họ đếm "Một! Hai! Ba Bốn!". Hỏi lòng bạn thế nào nhỉ?