Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Chùa Quang Minh tọa lạc tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia. Năm 1982, Chùa đã khởi đầu từ một ngôi Quang Minh Thiền Tự nhỏ bé. Đến nay, Chùa đã được sự đóng góp của các chư Tăng-Ni, được sự trợ duyên của quý Phật tử và các vị đồng hương nên Quang Minh Thiền Tự đã tiến triển mạnh mẽ hơn. Quang Minh Thiền Tự lúc ban sơ ấy đã được danh hiệu mới là Chùa Quang Minh. Hơn nữa, Chùa Quang Minh đã xây được ngôi chánh điện mới, mở rộng thêm bãi đậu xe, và thành lập được trường Việt Ngữ để duy trì nền văn hoá Việt Nam.

Sự phát triển của Chùa Quang Minh nhờ vào 2 nguyện lực:

* Về hướng lãnh đạo tinh thần, chư Tăng Ni nhận rõ được vai trò và thường hành trì chí nguyện mà mỗi Người Tăng Sĩ quyết đạt được.

* Về các giới Phật tử thì luôn nuôi dưỡng tâm nguyện: "Đến chùa vì đạo không vì mình.”

Nhờ vào 2 nguyện lực bất thối chuyển trên đã chiêu cảm đến Phật lực hằng lai hộ trì, nên Đạo Tràng Quang Minh hằng thuận thắng duyên "Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức."

Qua hệ thống thông tin này, hy vọng các Phật tử và đồng hương có thêm phương tiện gần gũi với giáo pháp, và biết thêm những thông tin Phật sự của Chùa. Chùa Quang Minh lúc nào cũng hoan hỷ đón nhận những ý kiến đóng góp chân thành của quý đạo hữu.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.
CHÙA QUANG MINH

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"