In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Sinh Họat
Hits: 3105

nhantin

Tôi tên là HO THU (thu tu)
Số Điện Thọai 909-246-5182
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Có quen với một người bạn hồi làm việc chung là Lâm Hùng Dũng, Đại Úy Khóa 1 Biện Tập Viên Cảnh Sát Quốc Gia, anh ấy đã qua Mỹ lầu rồi, còn tôi mới qua có vài tháng, không bịết chỗ nào để liên lạc, xin các chiến hữu nhắn tin giúp , tôi muốn liên lạc với anh  Lâm Hùng Dũng.
Tôi có hỏi vài người bạn ở trang Web Cảnh Sát Quốc Gia, họ cho biết anh Lâm Hùng Dũng đang ở Atlanta GA.
Rất cám ơn các bạn nhiệt tình giúp đở và kích chúc các bạn dồi dào sức khỏe.