Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 

VINACHUSSI - Nga, Tàu trả thù, Việt rửa hận, hay không?

 
134
 
Nguyễn Thành Trí - Khi ghép ba chữ Vietnam, China và Russia, rồi rút ngắn, người ta có một chữ mới Vinachussia có nghĩa là Việt-Nga-Tàu. Trong hiện tại chữ Vinachussia, Việt-Nga-Tàu được dùng để mô tả một liên minh của ba chế độ độc tài thống trị ở Việt Nam, Hoa Lục Tàu Cộng và Liên Bang Nga, Hậu-Liên Sô. Xét riêng về phương diện chính trị, Việt-Nga-Tàu, Vinachussia, đều đã từng có chung một ý thức hệ cộng sản, đã cùng hợp tác tiến hành cuộc chiến tranh ý thức hệ ở ba nước Việt-Miên-Lào để cuối cùng thôn tính cả khu vực Đông Dương. Trong hiện tại cả ba nước Việt-Nga-Tàu, Vinachussia, đều là chế độ độc tài thống trị; vì vậy, việc ba nước đồng chí cộng sản cấu kết với nhau làm đối tác chiến lược trên các mặt trận chính trị, ngoại giao, như trong quá khứ họ đã từng làm, và họ chắc chắn có một liên minh quân sự để phòng thủ hoặc để tấn công thì rất dễ dàng thực hiện và dễ hiểu.
 
Trên thực tế, những sự kiện lịch sử khách quan cho thấy rất rõ chế độ CSVN đã từng làm một lực lượng xung kích đánh thuê cho Nga-Tàu trong Chiến Tranh Thôn Tính Miền Nam Việt Nam, rồi sau đó có ý đồ mở rộng xâm lăng tất cả các nước Đông Nam Á. Hãy ghi nhớ rằng trong hiện tại ở các nước Phi, Mã, Thái, Nam Dương, Miến Điện, Tích Lan vẫn còn có những nhóm cộng sản Mao-ít địa phương hoạt động nổi loạn tích cực chống chính phủ của các nước sở tại. Hơn 60 năm trước, Tàu Cộng Mao đã từng yểm trợ cho những nhóm cộng sản địa phương theo chủ thuyết Mao-ít tại những nước nghẻo chậm tiến này, nhưng không thành công. Nổi bật nhất là nhóm Cộng Sản Phi đã đang hoạt động mạnh chống Chính Phủ Phi trong nhiều năm qua. Cũng có một sự kiện đáng chú ý là Ông Rodrigo Duterte vừa thắng cử tổng thống nước Phi có ý định hiệp thương với nhóm Cộng Sản Phi để cho họ buông súng xuống và chấp thuận cho họ tham gia chính phủ liên hiệp Phi. Trong một tình hình như vậy, khi Nga-Tàu Trả Thù, thì Việt Rửa Hận, hay không? VIỆT trong bài viết này có thể hiểu là Việt Cộng, hoặc ngược lại rõ ràng thực sự là Nhân Dân Việt Nam. Lịch sử cho thấy rõ ràng đảng CSVN không có chính danh, không thực sự đại diện cho người dân Việt Nam, không phải là Nhân Dân Việt Nam như CSVN đã đang tiếm danh mạo nhận như vậy.
 
Thời gian sau khi Liên Sô bị tan rã, các nước nhỏ trong Liên Bang Sô Viết đã được trở thành các nước độc lập, dân chủ, tự do; điều này cũng có nghĩa là Liên Sô đã bị mất đi những lãnh thổ đã từng là của Liên Sô, thí dụ như các nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Vùng Baltics, Caucasus, Vùng Trung Á, và các nước vệ-tinh trong khối Đông Âu lệ thuộc Liên Sô, cụ thể như Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi. Riêng một nước lớn trong Liên Sô là Nga trở thành Liên Bang Nga với danh nghĩa không cộng sản, nhưng người lãnh đạo nước Nga, Hậu-Liên Sô, hiện tại là Vladimir Putin đã từng là một sĩ quan KGB cao cấp của Liên Sô, vẫn giữ mối quốc hận Liên Sô bị đế quốc tư bản hại chết, nên Putin vẫn còn muốn trả thù, rửa hận và chiếm lại những lãnh thổ Liên Sô đã mất.
 
Lịch sử của phong trào cộng sản quốc tế thế kỷ 20 cho thấy khi Liên Sô chưa bị tan rã, Tàu Cộng và Liên Sô đã từng có lúc xung đột quyền lợi của nhau. Tuy rằng Tàu Cộng và Liên Sô là đồng chí cùng có chung ý thức hệ cộng sản, nhưng cả hai lại có những quan điểm, chính sách và chủ trương gây chiến tranh ý thức hệ cộng sản ở các nước nghèo, chậm tiến thuộc Thế Giới Thứ Ba bằng những cách khác nhau đẻ phục vụ cho quyền lợi của Liên Sô hoặc của Hoa Lục Tàu Cộng. Những người lãnh đạo Đảng Tàu Cộng đã từng kết án một số người lãnh đạo Liên Sô như Khrushchev, Gorbachev là những tên Nga Cộng Xét Lại. Trên thực tế ở trong Hoa Lục những tên Tàu Cộng Xét Lại đều đã bị kết tội phản đảng và bị thanh trừng thê thảm. Sau khi Liên Sô bị tan rã, chính là Tàu Cộng cũng đã kết án tên Nga Cộng Xét Lại Gorbachev làm chết Liên Sô. Sau đó Tàu Cộng đã phải triệt để học tập và rút kinh nghiệm từ bài học Liên Sô để bảo vệ và duy trì Đảng Tàu Cộng.
 
Trên thực tế, nhân dân và nước Liên Bang Nga đã bị cướp mất một cơ hội rất tốt để trở thành một quốc gia thực sự dân chủ, tự do; bởi vì thời gian sau chính phủ Boris Yeltsin là triều đại độc tài của Putin Đại Đế kéo dài 15 năm cho tới nay. Người ta phải gọi Putin là Putin Đại Đế để xưng tụng cái chế độ độc tài, phong kiến kiểu mới của Putin không khác gì của Nga Hoàng ngày xưa ở Đế Quốc Nga. Trong lúc ở Hoa Lục là thời kỳ Xi Jinping lên ngôi vua, Putin Đại Đế đã muốn liên kết với Vua Xi của Hoa Lục để thiết lập một liên minh Nga-Tàu thành một “Trục Chế Độ Độc Tài Thống Trị” có chung một mục đích trả thù, rửa hận cho cái “Tự Ti Mặc Cảm Là Nạn Nhân Của Đế Quốc Mỹ”.
 
Một cách chắc chắn giữa hai nước Nga và Hoa Lục đã có một liên minh quân sự mà nước Nga là nguồn cung cấp vũ khí tối tân, kỹ thuật quốc phòng hiện đại. Thí dụ cụ thể như Hoa Lục đã và đang đặt mua những chiếc tàu ngầm vận hành vừa bằng điện vừa bằng dầu cặn thuộc loại Kilo-Project 636 rất mới, chạy rất yên lặng, và rất nguy hiểm cho những tàu sân bay, những khu trục hạm của địch. Hơn nữa, từ lâu nước Nga đã chuyển nhượng phương tiện và kỷ thuật không gian, phòng không cho Hoa Lục. Thí dụ cụ thể là Hoa Lục đã đang sở hữu và sử dụng những giàn hỏa tiển SAM và hoả tiển xuyên lục địa, cũng như các loại vũ khí nguyên tử lớn nhỏ Hoa Lục đều nhận được từ nước Nga. 
 
Lẽ tất nhiên cái liên minh quân sự phòng thủ và tấn công của Nga-Tàu rất dễ sợ bởi vì Nga thì có một chất lượng vũ khí qui ước cũng như nguyên tử rất tối tân; bây giờ được kết hợp với một quân đội đông người nhất thế giới của Hoa Lục Tàu Cộng. Cũng như Stalin của Liên Sô ngày xưa đã từng nói câu cách ngôn rất là kỳ cục, “Số Lượng có Chất Lượng của chính nó”; tương tự như Mao trong cùng thời gian đó đã nói câu tuyên bố lạnh xương sống rợn người là “sẵn sàng hy sinh 500 triệu người lính Tàu Cộng để chiếm cả thế giới” Lịch sử thế giới cho thấy rõ ràng Đế Quốc Mỹ đã thành công trong việc làm tách đôi Liên Sô và Hoa Lục Tàu Cộng đưa tới kết quả làm Liên Sô tan rã mà không làm chết quá nhiều người, và đồng thời có thể phá vỡ phong trào cộng sản quốc tế thế kỷ 20. Tuy nhiên, hiện nay Liên Bang Nga và Hoa Lục Tàu Cộng trở lại gây ra Chiến Tranh Lạnh II, chủ trương bành trướng lãnh thổ dưới chiêu bài đòi lấy lại những “Lãnh Thổ Của Tổ Tiên Đã Mất”
 
Khi người ta nhìn vào tấm bản đồ thế giới có thể nhận ra rõ ràng cái Trục Chế Độ Độc Tài Nga-Tàu được mở rộng ở Đông Á là Hàn Cộng và ở Đông Nam Á là Việt Cộng, Lào Cộng, và Miên Cộng. Trên bản đồ địa chính trị hiện nay cho thấy những vùng lãnh thổ Nga-Tàu Cộng-Hàn-Cộng-Việt-Cộng-Lào-Cộng-Miên-Cộng một cách rõ ràng rất rộng lớn. Nước Nga vẫn còn sở hữu những tài nguyên quặng mỏ dầu thô, khí đốt, khoáng sản rất phong phú, những kỹ thuật khoa học không gian rất hiện đại, những vũ khí nguyên tử mới nhất, và những hệ thống hoả tiển tấn công cũng như hoả tiển phòng không được đánh giá là hạng nhất thế giới. Một nước Nga hùng hậu như vậy kết hợp với một nước Hoa Lục Tàu Cộng đông dân nhất, một lực lượng vũ trang nhiều lính nhất thế giới thực sự có một ý nghĩa gì diễn tả chính xác cho cái trục Chế Độ Độc Tài Nga-Tàu mở rộng ở Đông Á và Đông Nam Á? Câu trả lời đúng nhất là Nga-Tàu trả thù, rửa hận Đế Quốc Tư Bản Mỹ! 
 
Tại sao Nga-Tàu trả thù, rửa hận Đế Quốc Tư Bản Mỹ? Đã có nhiều câu trả lời, nhưng có lẽ một câu trả lời đúng nhất không được người ta để ý tới là hai nước Nga-Tàu đã có tự ti mặc cảm là nạn nhân của Đế Quốc Mỹ. Cái tự ái dân tộc Nga đã được Putin Đại Đế khuấy động lên trong lòng của một số người Nga để cho họ tự cảm thấy tức giận, tự cảm thấy họ có lòng yêu nước và tội nghiệp cho nước Nga của họ đã là nạn nhân của Đế Quốc Mỹ. Cũng vì cái chiêu bài dân chủ, tự do của Đế Quốc Mỹ có sức mạnh quyến rũ nên đã dụ dỗ được một số đông người Nga, và đã mê hoặc ông Gorbachev đổi mới tư duy và cởi trói cho Liên Sô dẫn tới kết quả Liên Sô tan rã vì nguyện vọng, yêu cầu tự do-dân chủ của nhân dân Liên Sô.
 
Tương tự như vậy, Vua Xi của Hoa Lục Tàu Cộng cũng đã đang khuấy động lòng tự ái dân tộc Đại Hán trong lòng của người dân Hoa Lục để họ tự nghĩ rằng mình cũng là nạn nhân của Đế Quốc Mỹ, của Quân Phiệt Nhật. Bởi vì có sự bảo vệ quân sự của Mỹ nên Đài Loan mới có thể trở thành một đảo quốc tự do, dân chủ, và mạnh mẽ ly khai, độc lập với Hoa Lục Tàu Cộng. Có thêm một sự kiện nữa là cũng vì Đế Quốc Mỹ bảo vệ nước Nhật, nên nước Nhật mới dám cứng rắn lập trường gìn giữ những nhóm đảo Điếu Ngư, mà Tàu Cộng nhất định là những nhóm đảo này thuộc về Hoa Lục.
 
Nước Nga đã bị mất những lãnh thổ mà trước đây kết họp lại thành Liên Bang Sô Viết. Vì có nhận định như vậy, nên Putin Đại Đế hiện nay cho rằng chỉ vì TBT Gorbachev nhẹ dạ, nên đã bị Reagan mê hoặc làm chết Liên Sô. Bây giờ Putin Đại Đế có bổn phận, chính nghĩa, và sức mạnh quân sự Nga để đòi hỏi, chiếm lại những lãnh thổ đã mất, cụ thể thí dụ như lãnh thổ Crimea của nước Ukraine.
 
Hình ảnh anh hùng thời đại nước Nga của Putin Đại Đế cũng có thể ảnh hưởng mạnh tới Hoa Lục, và Vua Xi cũng có thể lợi dụng nó để làm đòn bẩy đẩy lên cao lòng tự ái dân tộc Đại Hán của người dân Hoa Lục, một dân tộc đã từng có cái mặc cảm Đông Á Bệnh Phu trong suốt một thế kỷ bị đè đầu cỡi cổ bởi bọn đế quốc thực dân Tây Phương dẫn đầu là Đế Quốc Tư Bản Mỹ hiện nay.
 
Khi vua Xi nhìn thấy Putin đại đế đã đang dùng sức mạnh quân sự Nga để chiếm lại những lãnh thổ thuộc Liên Sô trước kia một cách thành công, không gây ra một phản đối nào dữ dội, nguy hiểm cho nước Nga, thì vua Xi quyết định bắt chước làm theo để chiếm lại những lãnh thổ mà Vua Xi cho rằng bọn đế quốc thực dân đã đoạt lấy của Hoa Lục; một cách cụ thể là Đài Loan, nhóm đảo Điếu Ngư, Hoa Lục Tàu Cộng còn đòi hỏi chủ quyền ở cả tiểu bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, một vùng lãnh thổ mà Tàu Cộng cho rằng tổ tiên của Tàu Cộng đã từng chiếm hữu và gọi là Miền Nam Tây Tạng. Lẽ tất nhiên vua Xi đã đang có một đồng chí, một đồng minh rất mạnh sẵn sàng bênh vực, trợ giúp để thực hiện đạt hiệu quả cái chủ trương bành trướng, cưỡng chiếm lãnh thổ của nước khác bằng những hành động quân sự tương tự như của Putin đại đế. Cũng có thêm một điều quan trọng rất cần thiết cho Vua Xi, đó là đảng CSVN ở khu vực Đông Nam Á.
 
Nhiều người có nhận định rằng Chiến Tranh Lạnh đã chấm dứt khi Liên Sô tan rã và Khối Cộng Sản Đông Âu đã được giải phóng. Tuy nhiên, Hoa Lục Tàu Cộng của Vua Xi và Nga Hậu-Liên Sô của Putin Đại Đế đã thực sự phát động lại Chiến Tranh Lạnh II với chủ trương liên kết các chế độ độc tài Nga-Tàu-Cộng-Hàn-Cộng-Việt-Cộng-Lào-Cộng-Miên-Cộng bằng một lãnh thổ rộng lớn kéo dài từ nước Liên Bang Nga tới Hoa Lục mở rộng ra ở Đông Á và Đông Nam Á. Quả thật Hoa Lục Tàu Cộng đang tiếp tục thực hiện ý đồ bành trướng lãnh thổ đã từng có từ năm 1958 với sự tiếp tay của Đảng Việt Cộng bằng Công Hàm Phạm Văn Đồng 1958. Từ lâu Đảng Tàu Cộng đã có ý định chiếm cả khu vực Biển Đông Nam Á gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
 
Cũng có một sự kiện lịch sử rất quan trọng nhưng nhiều người đã cố ý làm ngơ, cố tình không hiểu tường tận, đó là khi Hiệp Định Hoà Bình Paris 1973 được ký kết vào ngày 27/1/1973 tại Paris, nước Pháp. Sự kiện lịch sử rất quan trọng này được xét trên phương diện quân sự là Việt Cộng đã thua vì mũi tấn công của cộng sản định đánh chiếm cả Đông Nam Á đã bị bẻ gãy. Giải pháp chính trị bằng bầu cử ứng cử tự do, công khai, minh bạch, có quốc tế giám sát, để nhân dân Việt Nam tự do lựa chọn chính thể giữa cộng sản độc tài đảng trị và cộng hòa tự do dân chủ. Một cách đáng tiếc, TT Thiệu của VNCH đã phạm một sai lầm rất lớn là ra lệnh “Di Tản Chiến Thuật” rút bỏ hai vùng chiến thuật miền Trung Việt Nam để cho Việt Cộng chiếm lấy quá dễ dàng. Rất rõ ràng là TT Thiệu đã gián tiếp chuyển giao miền trung cho Việt Cộng.
 
Hơn nữa, TT Thiệu cũng đã không chấp thuận thành lập Hội Đồng Quốc Gia Hoà Giải Hoà Hợp Dân Tộc để thực hiện giải pháp chính trị cho miền Nam Việt Nam trước khi giải quyết cuộc tranh chấp quyền lực lãnh đạo trong cả nước Việt Nam bằng một cuộc Tổng Tuyển Cử tự do. Nếu có một cuộc Tổng Tuyển Cử tự do ở trong cả nước Việt Nam, thì người dân Việt Nam sẽ chọn cộng sản độc tài đảng trị hay cộng hoà tự do dân chủ? Vì vậy, nếu Hiệp Định Hoà Bình Paris 1973 đã được chấp hành nghiêm chỉnh, thì bây giờ Việt Nam chắc chắn là một nước tự do, dân chủ; cũng như không có tình trạng Hoa Lục Tàu Cộng khống chế cả nước Việt Nam để tiến hành cưỡng chiếm cả khu vực Biển Đông Nam Á.
 
Tóm lại, Nga-Tàu đang trả thù, còn Việt rửa hận, hay không? Dĩ nhiên CSVN không thể nào dễ dàng rời khỏi cái quỷ đạo nô lệ ý thức hệ Nga-Tàu, nên cũng còn cấu kết với Nga-Tàu trong một hình thức liên minh nào đó để tiếp tục tiếp tay trả thù Đế Quốc Mỹ và tiếp tục làm một lực lượng xung kích tiên phong xâm lăng cả khu vực Đông Nam Á. Nếu CSVN đã đang làm như vậy, chỉ còn có Nhân Dân Việt Nam là phải rửa hận nước-mất-nhà-tan bởi bọn Vinachussia - Việt Cộng-Tàu Cộng-Nga độc tài đảng trị.
 
Sài Gòn, 10/6/2016
 
Nguyễn Thành Trí
 
 
 
Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"