Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Nghề Nail ở Mỹ: Những phức tạp của luật lao động khi bao lương cho thợ

* Tom Huỳnh, J.D.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

laborlaw

Trong nghề Nail của người Việt tại Hoa Kỳ, bao lương cho thợ đã trở thành một việc rất thông thường của giới chủ tiệm, bất kể người thợ là nhân viên (employee) của chủ, hay là người làm việc độc lập (self-employed/independent contractor). Điều đáng quan ngại là nhiều chủ tiệm Nail lâu nay cứ theo nhau bao lương cho thợ, chứ ít có ai biết rằng việc đó có thể dẫn đến vô số rắc rối về pháp lý nếu không hiểu thấu đáo những luật lệ lao động phức tạp của liên bang và tiểu bang.

Luật lao động Hoa Kỳ có mục đích chính yếu là bảo đảm cho ‘employee’ phải được chủ trả lương theo đúng quy định, đặc biệt là lương giờ phụ trội (overtime pay). Luật lao động không áp dụng cho ‘independent contractor’. Theo luật lao động cũng như luật thuế vụ, ‘independent contractor’ là người làm việc hoàn toàn độc lập và không dưới sự kiểm soát của chủ.

Trong vấn đề quyền lợi về lương bổng mà chủ yếu là quyền được hưởng lương overtime, ‘employee’ tùy theo công việc và nghề nghiệp, được phân ra hai thành phần: Miễn trừ (exempt employee) và không miễn trừ (non-exempt employee). Hầu hết ‘employee’ tại Hoa Kỳ đều là thành phần ‘non-exempt’. Và ‘employee’ trong nghề Nail cũng là ‘non-exempt’.

‘Exempt employee’

Luật lao động cho phép chủ được bao lương cho ‘exempt employee’, nghĩa là trả một khoảng lương cố định theo khung thời gian hàng tuần hoặc hàng tháng chứ không tính trên số giờ làm việc của đương sự trong suốt thời gian đó. Vì vậy, khi ‘exempt employee’ lãnh lương khoáng theo đúng mức của luật lao động đã ấn định, chủ nhân không buộc phải trả lương overtime khi người đó làm thêm giờ phụ trội.

‘Non-exempt employee’

‘Non-exemp employee’ có quyền được hưởng lương giờ căn bản (regular rate) ít nhất là bằng mức tối thiểu quy định bởi liên bang hoặc tiểu bang (áp dụng mức lương nào cao hơn). Thêm vào đó, luật liên bang còn quy định ‘non-exempt employee’ phải đuợc hưởng lương overtime bằng 1.5 mức lương giờ căn bản cho những giờ làm việc sau giờ thứ 40 trong khung thời gian 7 ngày. Hiện nay, hầu hết các tiểu bang đều áp dụng luật overtime theo luật của liên bang. Riêng các tiểu bang Alaska, California, Colorado và Nevada áp dụng luật overtime quy định khác biệt bởi từng tiểu bang.

Luật lao động không bắt buộc chủ nhân phải trả lương giờ cho ‘non-exempt employee’. Vì vậy, ‘non exempt employee’ cũng có thể được trả lương khoáng hàng tuần hay hàng tháng. Tuy nhiên, mức lương khoáng này chỉ có thể được xem là phần lương căn bản trả cho số giờ làm việc thường xuyên của ‘non-exempt employee’ trong kỳ lương đó mà không bao gồm overtime, và ‘non-exempt employee’ dầu được trả lương khoáng vẫn phải được hưởng lương overtime khi làm thêm giờ phụ trội theo đúng quy định của liên bang hoặc tiểu bang như vừa tóm lược bên trên. Theo luật lao động, khi ‘non-exempt employee’ được trả lương khoáng mà làm thêm giờ phụ trội, số tiền lương khoáng phải được chia đều với số giờ làm việc thông thường trong kỳ lương của người đó để xác định mức lương giờ căn bản, và lương overtime sẽ được tính ra dựa trên mức lương giờ căn bản này. Đây chính là vấn đề khá phức tạp mà chủ nhân khi bao lương cho ‘non-exempt employee’ thường khó mà hiểu rõ nếu không được sự hướng dẫn chuyên môn, từ đó rất dễ phạm luật lao động.

Làm sao bao lương cho thợ Nail mà không bị rắc rối với luật lao động?

Trong những năm vừa qua, cơ quan lao động liên bang và các tiểu bang đã gia tăng việc kiểm tra nhắm vào tiệm Nail. Vì lơ là không chịu quan tâm tìm hiểu luật lệ và thiếu sự phòng bị, số tiệm Nail gặp rắc rối với luật lao động đã ngày càng nhiều hơn. Ngoài việc bị phạt vạ rất nặng nề trong những vụ kiểm tra của các cơ quan lao động, nhiều chủ tiệm Nail cũng còn phải đối đầu với những vụ thưa kiện của thợ, phần lớn đều phát xuất từ chuyện lương bổng mà vấn đề bao lương vẫn thường là nguyên nhân gây ra cớ sự. Và trong hầu hết các vụ kiện này, chủ tiệm đã phải trả những số tiền rất lớn để dàn xếp nội vụ.

Do những quy định phức tạp của luật lao động, vấn đề bao lương cho thợ Nail quả thật là không đơn giản. Để tránh rắc rối với luật pháp, quý chủ tiệm cần hiểu rõ những quy định liên quan đến vấn đề lương bổng của thợ, đồng thời phải hết sức cẩn thận và khéo léo khi bao lương cho thợ.

Như đã trình bày ở phần trên, ‘employee’ trong nghề Nail là thành phần ‘non-exempt’. Vì vậy, theo luật lao động liên bang cũng như của các tiểu bang, khi thợ Nail là ‘employee’ thì dầu có được bao lương hay không, chủ tiệm cũng phải có hồ sơ ghi giờ làm của thợ, và mỗi khi trả lương vẫn phải cung cấp bảng chiết tính số giờ mà người thợ đã làm việc. Nhưng điều quan trọng hơn hết là số tiền trả cho người thợ phải bằng hoặc hơn mức luơng giờ căn bản quy định bởi luật lao động. Nói cách tóm lược, người thợ Nail nếu là ‘employee’ thì dầu lãnh lương giờ, chia commission (huê hồng) hay được chủ bao lương, cũng vẫn phải được hưởng thù lao theo đúng mức quy định của luật lao động tính theo số giờ đã làm việc. Và do quy định này của luật lao động, những chủ tiệm thường trả một phần lương bằng tiền mặt theo yêu cầu của ‘employee’ mà không có chứng từ, nếu không khéo léo sẽ dễ gặp rắc rối trong những vụ kiểm tra hoặc kiểm toán của cơ quan lao động, và cũng sẽ rất bất lợi khi bị thợ khiếu nại hay thưa kiện vì vấn đề lương bổng.   

Luật lao động không áp dụng cho thợ Nail là ‘independent contractor’. Tuy nhiên, theo luật lao động cũng như luật thuế vụ, thợ Nail chỉ có thể được xem là ‘independent contractor’ nếu chủ tiệm có đủ dữ kiện để chứng minh người thợ hoàn toàn độc lập và không chịu sự kiểm soát của chủ. Nhưng khi người thợ được chủ bao lương, thì kể như chủ đã kiểm soát lợi tức của người thợ. Do đó, nếu thợ Nail là ‘independent contractor,’ việc bao lương sẽ khiến chủ tiệm gặp khó khăn trong việc chứng minh sự độc lập của người thợ khi bị kiểm toán bởi các cơ quan lao động hoặc thuế vụ.

Cần thêm thông tin, có thể liên lạc với Tiến sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh, điện thoại (949) 943-4396.

 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"