Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

Nghề Nail: Vấn đề trả commission cho nhân viên

p64 0

(ảnh Internet )

Trong nghề Nail tại Hoa Kỳ, chia huê hồng (commission) cho nhân viên theo tỷ lệ của tổng số tiền do người đó làm ra, là phương thức rất phổ biến vẫn được giới chủ tiệm áp dụng từ hằng chục năm qua. Điều đáng nói là giới chủ tiệm Nail lâu nay trả commission cho nhân viên thường không hiểu rằng luật lao động có những quy định rất khắc khe và phức tạp chi phối vấn đề lương bổng của nhân viên, mà chính yếu là mức lương giờ thông thường (regular hourly rate) và số giờ làm việc. Và theo luật lao động, commission cũng là lương bổng trả cho số giờ đã làm việc, phải được tính chung trong mức lương giờ thông thường (29 C.F.R. § 778.117). Dầu vậy, bởi không hiểu rõ luật lao động, rất nhiều chủ tiệm Nail lâu nay vẫn cứ nghĩ rằng commission là lợi tức mà nhân viên có được theo cách ‘làm nhiều ăn nhiều’ chứ không phải tiền lương theo số giờ đã làm việc. Lối suy nghĩ này là rất hợp lý trong vấn đề thuế vụ của chủ tiệm vả nhân viên, nhưng hoàn toàn không đúng với các quy định của luật lao động. 

Từ sự hiểu biết sai lệch nói trên, đa số chủ tiệm Nail suốt mấy thập niên qua vẫn thường làm sai quy định của luật lao động mỗi khi trả commission cho nhân viên mà vẫn không biết là trái luật, nhưng hầu hết đều may mắn không gặp rắc rối với luật pháp và cũng ít bị phạt vạ vì các cơ quan lao động trước đây vốn không mấy khi kiểm soát các tiệm Nail. Tuy nhiên, từ khi Bộ Lao Động liên bang và cơ quan lao động tại các tiểu bang bắt đầu tiến hành những đợt kiểm tra nhắm vào tiệm Nail trong mấy năm vừa qua, rất nhiều chủ tiệm trả commission cho nhân viên đã bị những khoảng phạt vạ khá nặng nề vì phạm luật lao động. Và cũng vì không áp dụng các quy định của luật lao động khi trả lương cho nhân viên, nhiều chủ tiệm Nail khắp nơi đã và đang phải đối đầu với những vụ thưa kiện của thợ Nail tại các tòa án với chi phí tranh tụng rất là tốn kém.

Lương bổng và giờ làm việc theo luật lao động

Trong lúc sở thuế liên bang IRS chỉ cần biết tổng số lợi tức của người đi làm để tính thuế chứ không quan tâm đến mức lương căn bản và số giờ làm việc, thì trách vụ của Bộ Lao Động là bảo vệ quyền lợi lao động của nhân viên theo đúng quy định của Đạo luật Tiêu Chuẩn Lao Động Công Bằng (The Fair Labor Standards Act). Theo luật lao động liên bang, ngoài một số trường hợp miễn trừ, nhân viên dầu lãnh lương hàng ngày, hàng tuần, lãnh lương theo từng sản phẩm hoặc lãnh commission, tất cả đều phải được hưởng lương dựa trên mức lương giờ thông thường ít nhất là bằng mức tối thiểu quy định bởi liên bang, và lương giờ phụ trội (overtime pay) không ít hơn 1.5 lần mức lương thông thường cho mỗi giờ làm việc sau giờ thứ 40 trong mỗi tuần lễ làm việc (workweek), hay trong khung thời gian 7 ngày liên tục. Bên cạnh đó, nhiều tiểu bang và một số thành phố cũng có thêm những luật lệ liên quan đến mức lương tối thiểu và cách tính lương giờ phụ trội cho nhân viên, rất khác biệt với luật liên bang. Chủ nhân có thuê mướn nhân viên phải cùng lúc tuân hành cả luật liên bang và tiểu bang, cùng với luật của thành phố, nếu có. Trong trường hợp luật liên bang và tiểu bang hoặc thành phố có sự khác biệt trong vấn đề lương bổng của nhân viên, chủ nhân phải áp dụng luật lệ hay quy định nào có lợi nhất cho nhân viên.

Bên cạnh những quy định về lương bổng và giờ làm việc, luật lao động liên bang cũng đòi hỏi chủ nhân phải lưu giữ hồ sơ của tất cả nhân viên, kể cả những người lãnh commission (29 C.F.R. Part 516). Theo luật này, ngoài một số chi tiết cá nhân, chủ nhân bắt buộc phải ghi và giữ lại chi tiết về ngày bắt đầu tuần lễ làm việc; tổng số giờ làm việc mỗi ngày và mỗi tuần của nhân viên; tổng số lương bổng mà nhân viên đã lãnh hàng ngày hoặc hàng tuần; mức lương giờ thông thường; mức lương giờ phụ trội và số lương phụ trội trong mỗi tuần khi nhân viên có làm thêm giờ phụ trội; cùng với ngày trả lương và thời gian của kỳ lương đó. Các chi tiết này phải được liệt kê trong bảng tính lương và giờ làm việc mà chủ nhân phải cung cấp cho nhân viên mỗi lần trả lương. Đây cũng là một việc rất cần thiết để chủ nhân có chứng từ đã trả đầy đủ lương bổng theo đúng quy định của luật lao động khi bị nhân viên khiếu nại hoặc thưa kiện, bằng không thì cơ quan lao động hoặc tòa án sẽ dựa vào lời khai và dữ kiện của nhân viên đưa ra để giải quyết vấn đề tranh chấp.  

Những căn bản cần biết khi trả commission cho nhân viên  

Như vừa tóm lược bên trên, các quy định của luật lao động liên quan đến lương bổng công nhân viên, đặc biệt là quyền hưởng mức lương giờ thông thường và lương giờ phụ trội, cũng được áp dụng cho nhân viên lãnh commission, hoặc lãnh lương giờ cộng với commission, giống như những nhân viên không thuộc vào diện miễn trừ. Nói cách cụ thể, luật lao động quy định rằng tất cả nhân viên không phân biệt cách thức được trả lương, phải được hưởng số lương giờ thông thường ít nhất là bằng mức tối thiểu (và giờ phụ trội) theo luật định (29 C.F.R. § 776.5).  

Vì commission là lương bổng trả cho số giờ làm việc, tiền commission của nhân viên, cộng với mọi thứ lương bổng khác, nếu có, sẽ không được ít hơn mức lương giờ tối thiểu quy định bởi luật lao động, tính theo số giờ đã làm việc trong mỗi tuần lễ hoặc trong khung thời gian 7 ngày liên tục. Điều này có nghĩa là nếu commission đem chia ra với số giờ làm việc mà không bằng với số lương giờ theo mức tối thiểu, cộng với lương giờ phụ trội (nếu có), chủ nhân phải trả thêm phần sai biệt cho nhân viên.  

Điểm khá phức tạp là luật lao động có những quy định riêng cho việc tính mức lương giờ phụ trội của nhân viên lãnh commission, rất khác biệt với cách tính lương cho nhân viên lãnh lương giờ cố định. Theo luật liên bang, để tính ra mức lương giờ phụ trội của nhân viên lãnh commission, trước hết là phải tính ra mức lương giờ thông thường bằng cách đem tổng số commission trong mỗi tuần lễ làm việc chia với số giờ đã làm việc trong tuần lễ đó. Và bởi số commission thay đổi trong mỗi tuần làm việc, mức lương giờ thông thường của nhân viên lãnh commission cũng sẽ có sự khác biệt hàng tuần. Sau khi đã tính ra mức lương giờ thông thường, nhân viên sẽ phải được trả thêm 1/2 mức lương giờ thông thường cho mỗi giờ phụ trội đã làm việc. Và tại một số tiểu bang như Alaska, California, Colorado, Florida, Kentucky và Nevada, còn có những quy định riêng trong việc tính lương giờ phụ trội cho nhân viên rất khác biệt với luật liên bang mà chủ nhân các doanh nghiệp tại đó cần phải biết rõ và áp dụng cho đúng. Trong một ít trường hợp, luật lao động cho phép chủ nhân được miễn áp dụng các quy định trong vấn đề lương giờ phụ trội, nếu thực hiện và hội đủ một số điều kiện.    

Khi trả commission cho nhân viên, ngoài việc áp dụng các quy định về mức lương và giờ làm việc, chủ nhân cũng phải ghi và giữ lại chi tiết về tổng số giờ làm việc mỗi ngày và trong mỗi tuần làm việc của nhân viên cùng với số commission của thời gian đó, và phải cung cấp bản chiết tính ghi rõ số commission cùng với số giờ làm việc mỗi khi trả commission cho nhân viên. Đây là một đòi hỏi khá đặc biệt và rất quan trọng của luật lao động mà thậm chí nhiều chuyên viên kế toán hay thuế vụ cũng không hiểu rõ, vì luật lao động và luật thuế vụ hoàn toàn khác nhau. Trong những đợt kiểm tra gần đây của cơ quan lao động tại các tiểu bang, rất nhiều chủ tiệm Nail khắp nơi đã bị phạt vạ nặng nề vì không hiểu rõ quy định này. Riêng với luật hiện hành tại California, chủ doanh nghiệp trả lương mà không cung cấp bảng chiết tính mức lương và giờ làm việc cho nhân viên, sẽ bị cơ quan lao động phạt $250 cho mỗi lần trả lương cho mỗi nhân viên trong lần vi phạm đầu tiên, và $1,000 cho lần vi phạm kế tiếp (California Labor Code § 226.3). Bởi luật này và trong những đợt kiểm tra gần đây của cơ quan lao động, nhiều chủ tiệm Nail tại California vì không cung cấp bảng chiết tính mức lương và giờ làm khi trả lương cho nhân viên, bất luận lãnh lương theo giờ hay lãnh commission, ngay trong lần vi phạm đầu tiên cũng đã bị những khoản phạt vạ lên đến hàng trăm ngàn Mỹ kim.    

Tóm lại, luật lao động Hoa Kỳ có nhiều quy định khá phức tạp mà chủ nhân cơ sở tiểu thương ở Mỹ, đặc biệt là trong nghề Nail, cần tìm hiểu cho rõ để khỏi bị phạt vạ và tránh được những chi phí tranh tụng rất tốn kém khi bị nhân viên thưa kiện, như đã và đang xảy ra khắp nơi trong thời gian gần đây. Đừng đợi đến lúc “mất bò mới lo làm chuồng” thì quả là đáng tiếc.  

Muốn có đầy đủ thông tin và sự giải thích rõ ràng về các luật lệ hiện hành liên quan đến nghề Nail, hãy tìm đọc sách “Luật Pháp & Nghề Nail tại Hoa Kỳ” biên soạn bởi Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh, là người đã được đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (Voice of America) phỏng vấn về các luật lệ thuế vụ và lao động liên quan đến nghề Nail tại Mỹ.

 Luật Pháp & Nghề Nail tại Hoa Kỳ 

Giá mỗi quyển: $14.95 + $5.00 cước phí (trong Hoa Kỳ)  

Gửi tên & địa chỉ người nhận và chi phiếu về:

 Tom Huynh, J.D. 

221 Main Street, #1011 

Seal Beach, CA 90740

Tìm Hiểu Pháp Luật
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh
949-444-2544

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"