Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 

2017: Nhiều tiểu bang Hoa Kỳ tăng lương tối thiểu
* Tom Huỳnh, J.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Minimum 890x395
 
Từ đầu năm 2017, nhiều tiểu bang Hoa Kỳ tăng mức lương giờ tối thiểu của người lao động.
Dưới đây là danh sách các tiểu bang với mức lương giờ tối thiểu thay đổi từ 01 tháng 01 năm 2017:
- Alaska  $9.80
- Arizona   $10.00 ($7.00 cho nhân viên có nhận tiền típ)
- Arkansas  $8.50     
- California  $10.50 (áp dụng cho doanh nghiệp có trên 26 nhân viên)
- Colorado $9.30 ($6.28 cho nhân viên có nhận tiền típ)
- Connecticut $10.10 ($6.38 cho nhân viên nhà hàng/khách sạn có nhận tiền típ) ($8.32 cho nhân viên pha rượu có nhận tiền típ)

- Hawaii  $9.25  ($8.50 cho nhân viên có nhận tiền típ) 
- Maine  $9.00  ($5.00 cho nhân viên có nhận tiền típ) 
- Massachusetts $11.00 ($3.75 cho nhân viên có nhận tiền típ) 
- Michigan $8.90 ($3.38 cho nhân viên có nhận tiền típ)
- Missouri  $7.70 ($3.83 cho nhân viên có nhận tiền típ)
- Montana $8.15  
- New Jersey  $8.44
- New York $9.70 ($7.50 cho nhân viên có típ - ngoại trừ nhà hàng fast food)
 New York City:

 - Doanh nghiệp trên 11 nhân viên: $11.00 (ngoại trừ nhà hàng fast food)
 - Doanh nghiệp dưới 10 nhân viên: $10.50 (ngoại trừ nhà hàng fast food) 
 Long Island và Westchester counties: $10.00 (ngoại trừ nhà hàng fast food)
     
 Nhân viên nhà hàng fast food:
 - Trong vùng New York City: $12.00
 - Ngoài vùng New York City: $10.75
- Ohio    $8.15  (áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu trên $299,000.00)
            ($4.08 cho nhân viên có nhận tiền típ)
- Rhode Island Chỉ tăng mức lương cho nhân viên có nhận tiền típ ($3.89) 
- South Dakota  $8.65  ($4.325 cho nhân viên có nhận tiền típ) 
- Vermont :$10.00
- Washington :$11.00
Xin lưu ý: Vài thành phố và quận hạt có luật áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức ấn định bởi tiểu bang. Nhân viên làm việc trong phạm vi các thành phố hoặc quận hạt đó phải được hưởng mức lương do chánh quyền địa phương quy định. 

Trong thời gian gần đây, rất nhiều người Việt làm chủ cơ sở kinh doanh tại California cũng như tại các tiểu bang ở Hoa Kỳ đã bị phạt vạ hoặc bị nhân viên thưa kiện ra tòa vì những vấn đề liên quan đến lương bổng và giờ làm việc. Để tránh bị phạt vạ hay bị thưa kiện gây phiền toái và thiệt hại nặng nề về tài chánh, quý vị chủ doanh nghiệp tại các tiểu bang trong danh sách trên đây - đặc biệt là chủ nhà hàng và tiệm Nail - cần lưu ý để đảm bảo cho công nhân viên từ đầu năm 2017 phải được hưởng lương ít nhất là bằng mức tối thiểu mới thay đổi cho mỗi giờ làm việc, với đầy đủ chứng từ đòi hỏi bởi các luật lệ hiện hành.

Muốn biết thêm thông tin, có thể liên lạc Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh, điện thoại (949) 444-2544.
 
Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"