Nguyễn Thùy Linh DDS
Điện thọai: 770-986-0773
nhân sĩ suốt đời giữ tiết tháo
Tội ác lớn nhất của Cọng Sản trong lịch sử Việt Nam
Viet Cong Strategy of Terror
Những bài thơ được nhiều người mến chuộng
*Cleaning Gutters*Gutter Guards*Gutter Repair*Gutter Installation*5" and 6" Seamless Gutters*Roof Repair*Rotten Wood Repair
No Money Down. Paid Full When Finish The Job.
All of our work is 100% guaranteed, you'll never have to worry about the quality of our
404-642-9383
Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh/ 949-444-2544
*ĐMCS

 Để nhớ lại thời thái bình

nền Đệ Nhất Cộng Hòa tại Miền Nam Việt Nam
 
    
 


 

photo

Saigon July 01, 1961 - Vietnam Pres. Ngo Dinh Diem receiving good wishes at Presidential Palace on 7th anniversary as president

 

Dinh Độc Lập, 01-7-1961 - Các đoàn thể chúc mừng TT Diệm nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày đảm nhiệm chức vụ Tổng Thống.
 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

Đại tướng Lê Văn Tỵ, Tổng Tham Mưu trưởng Quân đội VNCH
 

photo

Saigon 1961

Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ
 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon Jul 01, 1961 - Vietnam Pres. Ngo Dinh Diem receiving delegation of Buddhist monks at Presidential Palace on 7th anniv. as president.

TT Diệm tiếp phái đoàn các tu sĩ Phật giáo tại Dinh Độc Lập nhân dịp kỷ niệm 7 năm cầm quyền 1955-1961.
 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1962

 

photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1962

 

photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1962

 

photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1961

 

photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1961

 

photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1961

 

photo

Saigon 1961 - Photos of Saigon Fifty Years Ago

 

photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

 

photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

 

photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

 

photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

 

photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (28

 

photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (24)

 

photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (17)

 

photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (16)

 

photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (14)

 

photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (12)

 

photo

Saigon 1961

South Vietnam Presidential Palace during the First Republic
 

photo

Saigon 1961

TT Diệm dự lễ trong nhà nguyện tại Dinh Độc Lập
 

Saigon 1961 by Howard Sochurek

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

trong một nhà máy dệt tại SG


 

photo

Saigon 1961 - South Vietnamese woman checking the machines in a textile mill

 

photo

Saigon 1961

quân trường


 

photo

South Vietnam 1961

 

photo

South Vietnam 1961

 

photo

Saigon 1956

 

photo

BAN ME THUOT - See You Again

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

TT Diệm

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

bắt giữ kẻ âm mưu ám sát TT Diệm tại Hội chợ Xuân 1957 tại Ban Mê Thuột


 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

Tới đây, chúng ta hãy tạm chỉ so sánh đường xá miền Nam và riêng tại Sài Gòn, vào những năm 1957 và 1961, với Sài gòn bây giờ, dưới sự cai trị của tập đoàn việt-gian cộng-sản xem sao!


 

Dòng Chúa Cứu Thế SàiGòn
hát nhạc trữ tình bằng giọng "Quảng Nam"